Inne

Wizerunek Osób Starszych w Mediach - raport

Badanie zrealizowane jako działanie Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich 2007 w ramach projektu "Wizerunek osób starszych w mediach" dofinansowanego ze środków Wspólnoty Europejskiej i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.{download_form;WizStarszychWmediach-RaportSierpien2007.pdf}