Rynek 50 plus

Bohaterowie naszej przyszłości

program PGE i Fundacji Cultura Memoriae przygotowany z myślą o Powstańcach Warszawskich
„Bohaterowie naszej przyszłości” to projekt Fundacji PGE, realizowany we współpracy z Fundacją Cultura Memoriae, przygotowany specjalnie z myślą o Powstańcach Warszawskich. W ramach programu Powstańcy mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia w wysokości 850 zł, z którego środki będą mogli przeznaczyć m.in. na opłaty za energię elektryczną, leki, koszty opieki medycznej lub opłaty za inne media.

Projekt stanowi kontynuację współpracy i opieki nad grupą kombatantów, zasłużonych dla Ojczyzny, w tym osób pozostających często w bardzo trudnej sytuacji materialnej, samotnych, zapomnianych przez środowisko, pozbawionych właściwej opieki i pozostających na marginesie życia społecznego. Jest to ostatnia szansa, aby wspomóc przywracanie pamięci o nich i zrekompensowanie im lat zapomnienia. Pomoc kombatantom, szczególnie żołnierzom i sanitariuszkom walczącym w Powstaniu Warszawskim, jest nie tylko istotna, ale powinna być naturalną potrzebą w ramach wdzięczności i szacunku dla czynów przez nich dokonanych - mówi Hanna Nowakowska, prezes fundacji Cultura Memoriae.

Beneficjentem programu „Bohaterowie naszej przyszłości” mogą zostać osoby, które brały udział w walkach powstańczych w Warszawie w okresie od 1 sierpnia 1944 do 2 października 1944 roku w ramach walki z niemieckim okupantem. Mogą to być zarówno czynni uczestnicy walk, jak i osoby wspierające walczących, czyli członkowie ruchu oporu działający w ramach struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Tym samym każda z osób zgłaszających się do udziału w programie musi posiadać uprawnienia kombatanckie z tytułu udziału w Powstaniu Warszawskim przyznane decyzją Szefa UdSKiOR zgodnie z ustawą z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub na podstawie wcześniej obowiązujących ustaw.

Świadczenie w wysokości 850 zł przyznawane Powstańcom jest jednorazowe i bezzwrotne, jednocześnie nie nakłada na Powstańców żadnych dodatkowych zobowiązań.

Jesteśmy największą firmą energetyczną w kraju i jednym z liderów polskiej gospodarki, dlatego niezwykle ważne jest dla nas prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny, w tym wspieranie projektów, których celem jest pielęgnowanie pamięci o przeszłości. Udział PGE w projekcie „Bohaterowie naszej przyszłości” to kolejny, po „Paczce dla Kombatanta”, przejaw troski o tych, którzy w najtrudniejszym dla Polski okresie byli gotowi poświęcić dla niej wszystko. To nasz obowiązek, ale i ogromny zaszczyt, wpierać ludzi, którzy zapisali tak piękne karty polskiej historii – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Program „Bohaterowie naszej przyszłości” realizowany jest we współpracy z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Związkiem Powstańców Warszawy oraz Światowym Związkiem Żołnierzy AK Okręg Warszawa.

Inauguracji projektu „Bohaterowie naszej przyszłości” towarzyszyła konferencja prasowa. W konferencji, poza przedstawicielami partnerów projektu – Hanną Nowakowską, prezes fundacji Cultura Memoriae i Henrykiem Baranowskim, prezesem zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, udział wzięli również: Minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Prezes Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawy oraz Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa.

Fundacja PGE jest jednym z filarów zaangażowania społecznego w PGE Polskiej Grupie Energetycznej, prowadząc działalność grantodawczą oraz autorskie programy społeczne. Partnerem akcji „Bohaterowie naszej przyszłości” jest Fundacja Cultura Memoriae, która od wielu lat realizuje z sukcesami swą misję organizując wsparcie dla kombatantów poprzez wolontariat i działania socjalno-pomocowe. W ostatnim czasie Fundacja Cultura Memoriae została nominowana za swą działalność do nagrody konkursu WAWA –  Bohaterom.

Program „Bohaterowie naszej przyszłości” to kolejny wspólny projekt Fundacji PGE i Fundacji Cultura Memoriae. W latach 2016-2017, w ramach dwóch edycji akcji „Paczka dla kombatanta”, staraniem obu Fundacji do środowiska kombatantów trafiło w sumie 1000 paczek świątecznych.

***

Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosku:

Osoby zainteresowane uzyskaniem świadczenia powinny wypełnić stosowny wniosek, a następnie przesłać go na adres korespondencyjny Fundacji Cultura Memoriae (operatora programu). Środki będą przyznawane w pierwszej kolejności osobom najstarszym i samotnym.

Wniosek można uzyskać:

• w siedzibie Zarządu Głównego Związków Powstańców Warszawy (ul. Długa 22, Warszawa) – osobiście;

• w siedzibie Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Warszawa (ul. Zielna 39, Warszawa) – osobiście;

• zgłaszając potrzebę uzyskania wniosku telefonicznie (infolinia programu: 606 157 208) – w odpowiedzi Fundacja Cultura Memoriae prześle na podany adres osoby zainteresowanej komplet dokumentów do wypełnienia w domu i odesłania tradycyjną pocztą;

• ze strony internetowej Fundacji Cultura Memoriae (www.culturamemoriae.pl),

• ze strony internetowej Fundacji PGE (www.gkpge.pl/Fundacja)

• ze strony internetowej programu (www.powstancy44.pl)

Wnioski należy składać do 30 czerwca 2018 roku, decyduje data stempla pocztowego.

Zdjęcie: Monika Bajkowska

Warto wysłuchać

http://www.rdc.pl/podcast/wieczor-rdc-bohaterowie-naszej-przyszlosci/


Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku EBITDA. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Ciepła, PGE Energia Odnawialna S.A, PGE EJ1 sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy i wielkości produkcji. Udział Grupy w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc.

Fundacja CULTURA MEMORIAE jest organizacją, której celem jest promocja i ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego oraz tożsamości narodowej oraz upowszechnianie wiedzy historycznej i kulturalnej oraz tradycji związanej z obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.  Fundacja promuje integrację i solidarność międzypokoleniową, rozwijanie i współpracy między pokoleniami, działanie na rzecz dialogu międzypokoleniowego oraz pozytywnego wizerunku osób starszych oraz kombatantów. Jednym z ostatnich działań Fundacji jest trzyletni projekt „dla Kombatanta”, finansowany przez Urząd Miasta Warszawa , którego zadaniem jest wsparcie opiekunów żołnierzy Powstania Warszawskiego oraz innych kombatantów.


Dołącz do dyskusji - napisz komentarz

Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.
Obraźliwe komentarze są blokowane wraz z ich autorami.

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj pierwszy komentarz i bądź motorem nowej dyskusji. Zachęcamy do tego.