Rynek 50 plus

Bohaterowie naszej przyszłości

„Bohaterowie Naszej Przyszłości” – PGE i Fundacja Cultura Memoriae podsumowują  projekt przygotowany z myślą o Powstańcach Warszawskich
„Bohaterowie Naszej Przyszłości” to projekt Fundacji PGE zrealizowany we współpracy z Fundacją Cultura Memoriae, przygotowany specjalnie z myślą o Powstańcach Warszawskich. W ramach programu Powstańcy mogli ubiegać się o przyznanie świadczenia w wysokości 850 zł, z którego środki mogły zostać przeznaczone m.in. na opłaty za energię elektryczną, leki, koszty opieki medycznej lub opłaty za inne media. W sumie świadczeniem objęto ponad 530 Powstańców Warszawskich.

Świadczenie przyznane Powstańcom było jednorazowe i bezzwrotne, jednocześnie nie nakładało na Powstańców żadnych dodatkowych zobowiązań.

Wniosek można było uzyskać za pośrednictwem związków powstańczych, pobrać ze strony internetowej Fundacji Cultura Memoriae, Fundacji PGE lub ze strony internetowej programu www.powstancy44.pl. Zainteresowane osoby mogły również zgłosić potrzebę uzyskania wniosku telefonicznie, korzystając ze specjalnie do tego celu utworzonej infolinii. W takim przypadku Fundacja Cultura Memoriae przesyłała na podany adres osoby zainteresowanej komplet dokumentów do wypełnienia i odesłania tradycyjną pocztą. Poprawnie wypełniony wniosek należało przesłać do 30 czerwca 2018 roku (decydowała data stempla pocztowego). W 193 przypadkach wnioski wymagały dodatkowego kontaktu fundacji z wnioskodawcą w celu uzupełnienia braków formalnych – wszystkie te braki udało się uzupełnić w terminie przewidzianym regulaminem.

Na podstawie przeprowadzonego naboru 531 osób otrzymało świadczenie w ramach projektu „Bohaterowie naszej przyszłości”. Program spotkał się z pozytywnym odzewem środowiska Powstańców, którzy przesłali na adres organizatorów wiele wzruszających listów z podziękowaniami. Wielokrotnie powtarzała się w nich informacja, że przyznanie świadczenie uzupełniło ich domowy budżet, pomagając zaspokoić bieżące potrzeby. Równie istotna była dla beneficjentów pamięć o nich i zainteresowanie ich historią, a także obecną sytuacją życiową, którego przyznane świadczenie było dowodem.

Beneficjentami programu „Bohaterowie Naszej Przyszłości” mogły zostać osoby, które brały udział w walkach powstańczych w Warszawie w okresie od 1 sierpnia 1944 do 2 października 1944 roku w ramach walki z niemieckim okupantem. Warunkiem udziału w programie było posiadanie uprawnień kombatanckich z tytułu udziału w Powstaniu Warszawskim przyznanych decyzją Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych zgodnie z ustawą z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub na podstawie wcześniej obowiązujących ustaw. Niektórzy wnioskodawcy nie spełniali tego warunku – będąc de facto uczestnikami walk powstańczych, nigdy nie wystąpili do UdsKiOR o rozszerzenie uprawnień kombatanckich o wpis poświadczający udział w Powstaniu Warszawskim. Takie osoby – choć zgodnie z regulaminem nie mogły otrzymać świadczenia – otrzymają od organizatorów  już po zakończeniu programu informację, jak o takie rozszerzenie uprawnień wystąpić.

Projekt stanowi kontynuację współpracy i opieki nad grupą kombatantów, zasłużonych dla Ojczyzny, w tym osób pozostających często w bardzo trudnej sytuacji materialnej, samotnych, zapomnianych przez środowisko, pozbawionych właściwej opieki i pozostających na marginesie życia społecznego. Jest to ostatnia szansa, aby wspomóc przywracanie pamięci o nich i zrekompensowanie im lat zapomnienia. Pomoc kombatantom, szczególnie żołnierzom i sanitariuszkom walczącym w Powstaniu Warszawskim, jest nie tylko istotna, ale powinna być naturalną potrzebą w ramach wdzięczności i szacunku dla czynów przez nich dokonanych – mówi Hanna Nowakowska, prezes Fundacji Cultura Memoriae.

Jesteśmy największą firmą energetyczną w kraju i jednym z liderów polskiej gospodarki, dlatego niezwykle ważne jest dla nas prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny, w tym wspieranie projektów, których celem jest pielęgnowanie pamięci o przeszłości. Udział PGE w projekcie „Bohaterowie Naszej Przyszłości” to kolejny, po „Paczce dla Kombatanta”, przejaw troski o tych, którzy w najtrudniejszym dla Polski okresie byli gotowi poświęcić dla niej wszystko. To nasz obowiązek, ale i ogromny zaszczyt, wpierać ludzi, którzy zapisali tak piękne karty polskiej historii – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Program „Bohaterowie Naszej Przyszłości” realizowany był przez Fundację PGE, będącą donatorem projektu, we współpracy z Fundacją Cultura Memoriae, pełniącą funkcję operatora, przy wsparciu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Związku Powstańców Warszawskich oraz Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Warszawa.

Weteranom walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej jesteśmy winni szczególną troskę i pamięć – misją Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych jest stała opieka nad Bohaterami naszej wolności. Jednak, aby pomoc dla Powstańców Warszawskich była jak największa, potrzebne i ważne są inicjatywy społeczne takie jak program „Bohaterowie Naszej Przyszłości”. Dzięki tak pożytecznym przedsięwzięciom możemy okazać wdzięczność Osobom, które nie szczędziły sił i zdrowia, by walczyć o wolność dla Polski. Pragnę wyrazić  nadzieję, że podobne akcje będą miały licznych naśladowców, dzięki temu coraz większe grona weteranów, a także osób represjonowanych będą mogły skorzystać z tego rodzaju wsparcia – mówi Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Fundacja PGE jest jednym z filarów zaangażowania społecznego w PGE Polskiej Grupie Energetycznej, prowadząc działalność grantodawczą oraz autorskie programy społeczne. Partnerem akcji „Bohaterowie Naszej Przyszłości” jest Fundacja Cultura Memoriae, która od wielu lat realizuje z sukcesami swą misję organizując wsparcie dla kombatantów poprzez wolontariat i działania socjalno-pomocowe. W ostatnim czasie Fundacja Cultura Memoriae została nominowana za swą działalność do nagrody konkursu WAWA –  Bohaterom.

Program „Bohaterowie Naszej Przyszłości” to kolejny wspólny projekt Fundacji PGE i Fundacji Cultura Memoriae. W latach 2016-2017, w ramach dwóch edycji akcji „Paczka dla Kombatanta”, staraniem obu Fundacji do środowiska kombatantów trafiło w sumie 1000 paczek świątecznych.

***
Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku EBITDA. Dzięki połączeniu własnych zasobów paliwa i wytwarzania energii oraz posiadaniu sieci dystrybucyjnych, PGE gwarantuje bezpieczne i stabilne dostawy energii elektrycznej do ponad pięciu milionów klientów. Działalność GK PGE obejmuje wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, obrót hurtowy, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej. W ramach Grupy Kapitałowej za integrację działalności w ramach poszczególnych segmentów odpowiadają spółki: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Energia Ciepła, PGE Energia Odnawialna S.A, PGE EJ1 sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE Obrót S.A. GK PGE jest niekwestionowanym liderem pod względem zainstalowanych mocy i wielkości produkcji. Udział Grupy w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40 proc., natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26 proc.

Fundacja CULTURA MEMORIAE jest organizacją, której celem jest promocja i ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego oraz tożsamości narodowej oraz upowszechnianie wiedzy historycznej i kulturalnej oraz tradycji związanej z obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.  Fundacja promuje integrację i solidarność międzypokoleniową, rozwijanie i współpracy między pokoleniami, działanie na rzecz dialogu międzypokoleniowego oraz pozytywnego wizerunku osób starszych oraz kombatantów. Jednym z ostatnich działań Fundacji jest trzyletni projekt „dla Kombatanta”, finansowany przez Urząd Miasta Warszawa , którego zadaniem jest wsparcie opiekunów żołnierzy Powstania Warszawskiego oraz innych kombatantów.


Zdjęcie: porucznik Zofia Gordon ps. Iskra, Zgrupowanie AK  Ruczaj i Hanna Nowakowska Prezes Zarządu Fundacji Cultura Memoriae

Dołącz do dyskusji - napisz komentarz

Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.
Obraźliwe komentarze są blokowane wraz z ich autorami.

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj pierwszy komentarz i bądź motorem nowej dyskusji. Zachęcamy do tego.