Rynek 50 plus

Katarzyna Ziomek-Michalak

Zasoby osobiste a oczekiwania zdrowotne polskich seniorów
Prezentowana książka porusza problematykę oczekiwań zdrowotnych i zasobów  osobistych polskich seniorów. Jej celem jest ukazanie zależności między zasobami osobistymi a oczekiwaniami zdrowotnymi osób starszych, tych zrzeszonych w Uniwersytetach Trzeciego Wieku oraz osób nie zrzeszonych w żadnych senioralnych organizacjach. Główny wniosek nasuwający się z badań wskazuje na fakt dużego znaczenia zasobów osobistych w procesach utrzymania zdrowia. W dobie starzejącego się społeczeństwa podjęte w książce zagadnienia zdrowia, uwarunkowań oczekiwań zdrowotnych oraz zasobów osobistych mają duże znaczenie, gdyż mogą przyczynić się do pogłębionych refleksji oraz pracy nad sobą samym oraz utrzymywaniem relacji w środowisku samych seniorów. Książka powinna zainteresować studentów przygotowujących się do pracy z osobami starszymi, kadry gerontologiczne, polityków społecznych i wszystkie zainteresowane problemem osoby.

Oczekiwania zdrowotne Autorka zogniskowała wokół poczucia własnej skuteczności, poczucia kontroli zdrowia i zachowań zdrowotnych. Osoby o wysokim przekonaniu o własnej skuteczności stawiają sobie motywujące cele, do trudnych zadań podchodzą jak do wyzwań, którym należy sprostać. Mają one wysokie aspiracje, silnie angażują się w realizację dążeń, wierząc, że ich wysiłek przyniesie oczekiwany skutek. Poczucie kontroli zdrowia z kolei to przekonanie o możliwości wpływu na stan swojego zachowania oraz o posiadaniu umiejętności odpowiedniego zachowania się, która poprawia stan zdrowia lub sprzyja jego zachowaniu.

Elementy te są ściśle powiązane z zasobami osobistymi – poczuciem koherencji i wsparciem społecznym, o których w dalszych rozdziałach Autorka pisze. Poczucie koherencji  definiowane jest jako sposób patrzenia na świat, który wyraża stopień ogólnego przekonania o tym, że informacje docierające do człowieka ze świata z zewnątrz są przewidywalne i zrozumiałe, dostępne są zasoby w świecie, jak i w samym człowieku, które pozwalają sprostać wymaganiom życiowym, a wymagania świata zewnętrznego są warte podejmowania działań i zaangażowania. To poczucie traktowane jest w kategorii nadrzędnego zasobu indywidualnego, istotnego dla zachowania zdrowia. Do najważniejszych, zgodnie z koncepcją salutogenetyczną, zewnętrznych zasobów należy wsparcie społeczne, rozumiane jako potencjalnie dostępne wspierające zabezpieczenie, pochodzące ze specyficznych relacji w obrębie indywidualnych sieci społecznych (relacji z różnymi ludźmi, które budujemy w środowisku). Odgrywa ono znaczącą rolę w utrzymaniu zdrowia, ochronie przed chorobą, jak i w procesach zdrowienia. To właśnie poczucie koherencji i wsparcie społeczne – jako zasoby osobiste polskich seniorów – zostały wybrane do dalszej analizy w niniejszej książce.

Zasoby osobiste a oczekiwania zdrowotne polskich seniorów
Katarzyna Ziomek-Michalak
Wydawnictwo: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,  2017

Książka objęta jest patronatem medialnym przez serwis społecznościowy kobieta50plus.pl

    
Gdzie kupić ksiąŻkę
Księgarnia WszystkieKsiazki.pl
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
ul. Szczęśliwicka 40. Gmach C,
02-353 Warszawa
tel. 22 823 89 18
http://www.ksiegarniaaps.pl
poczta@ksiegarniaaps.pl
poniedziałek-sobota 10:00-18:00
niedziela 10:00-15:00
Prowadzona jest również sprzedaż wysyłkowa.

Dołącz do dyskusji - napisz komentarz

Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.
Obraźliwe komentarze są blokowane wraz z ich autorami.

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj pierwszy komentarz i bądź motorem nowej dyskusji. Zachęcamy do tego.