Rynek 50 plus

Lubelskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości

Zachęcamy do udziału w projekcie pt. „Lubelskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości
Projekt „Lubelskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości” skierowany jest do 50 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego, pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne), które przynależą do jednej z poniższych grup:

- Osoby powyżej 50 roku życia
- Kobiety
- Osoby długotrwale bezrobotne
- Osoby o niskich kwalifikacjach
- Osoby z niepełnosprawnościami
Do projektu zapraszamy również osoby odchodzące z rolnictwa, które należą do wyżej wymienionych 5 grup.

 W ramach projektu zorganizowane zostaną 3 formy wsparcia:
 1. Szkolenia i doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia prowadzenia działalności gospodarczej
a) Szkolenie warsztatowe z zakresu zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metodologii Lean Analytics oraz Model Canvas.
 b) Szkolenie „Niezbędnik Przedsiębiorcy” - merytoryczne przygotowanie uczestnika projektu do prowadzenie działalności gospodarczej. Zajęcia prowadzone będą zarówno w formie wykładu jak i warsztatów.
 c) Doradztwo indywidualne dla uczestników projektu polegać będzie na praktycznych aspektach konstrukcji biznesplanu oraz doradztwo obszarowe zgłoszone przez uczestników.
 
2. Przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 300,00 zł.
3. Wsparcie pomostowe w postaci bezzwrotnego finansowego wsparcia po 1 500,00 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy.
 
Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00
tel. (81) 440 87 00   oraz na stronę internetową Lidera projektu: http://lcc.lublin.pl

Dołącz do dyskusji - napisz komentarz

Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.
Obraźliwe komentarze są blokowane wraz z ich autorami.

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj pierwszy komentarz i bądź motorem nowej dyskusji. Zachęcamy do tego.