Rynek 50 plus

O aktywności raz jeszcze

V Ogólnopolska konferencja aktywności senioralnej 29-30.11 br.
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych zaprasza na V Ogólnopolską konferencję aktywności senioralnej "Małopolska Sieć Rad Seniorów”, która odbędzie się 29-30 listopada br. w Tomaszowicach koło Krakowa (Dwór w Tomaszowicach, ul. Krakowska 68). Wydarzenie zostało objęte patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich i Marszałka Województwa Małopolskiego.

Zapraszamy szczególnie do udziału w pierwszym dniu konferencji, będzie wtedy okazja do rozmowy z działaczami senioralnymi. Proszę również uprzejmie o rozpowszechnienie informacji o konferencji.

Przez dwa dni stu przedstawicieli gminnych rad seniorów, radnych, urzędników i aktywnych działaczy senioralnych z całej Polski będzie dyskutować, dzielić się doświadczeniami i integrować. Celem tego wydarzenia jest upowszechnianie doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących powstawania i funkcjonowania Rad Seniorów oraz ich sieciowania. Tematowi temu została poświęcona publikacja „Rady seniorów – (milowy) krok po kroku”, która będzie rozpowszechniana podczas konferencji.

Małopolska Sieć Rad Seniorów „Działamy Wspólnie” (MSRS) powstała w 2016 r. z potrzeby wzmocnienia lokalnych rad seniorów, dostarczenia im kompetencji niezbędnych do dobrego pełnienia ich funkcji, wymiany doświadczeń oraz tworzenia nowych rad. Powołanie MSRS było wynikiem kilkuletniej współpracy (szkolenia, spotkania, konsultacje) Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych MiLA z aktywnymi seniorami z ponad 20 gmin z terenu Małopolski.

Projekt „Małopolska Sieć Rad Seniorów” jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych wspiera rozwój lokalny z wykorzystaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego we współpracy z aktywnymi mieszkańcami. Fundacja działa w trzech obszarach tematycznych: dialog społeczny, turystyka dziedzictwa i przedsiębiorczość lokalna.
--

Więcej informacji:
Anna Cioch
Specjalistka ds. Rad Seniorów


Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków
tel. +48 12 349 06 57,  600 238 710

email: anna.cioch@mila.org.pl


www.mila.org.pl

 

Dołącz do dyskusji - napisz komentarz

Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.
Obraźliwe komentarze są blokowane wraz z ich autorami.

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj pierwszy komentarz i bądź motorem nowej dyskusji. Zachęcamy do tego.