Rynek 50 plus

Wskaźniki równouprawnienia płci 2017 r.

Powolny postęp
Zaktualizowane Wskaźniki równouprawnienia płci pokazują obecną sytuację w Europie. Posuwamy się naprzód, ale postęp jest bardzo powolny. Wynik wskaźników dla UE jest jedynie o cztery punkty wyższy niż dziesięć lat temu i wynosi 66,2 na 100. Państwem, które uzyskało najlepszy wynik, jest Szwecja – 82,6, natomiast Grecja uzyskała najmniej punktów – 50. Nagrodę za największe postępy przyznano Włochom, które wykonały duży skok i uzyskały o 12,9 punktów więcej, plasując się na 14 pozycji w klasyfikacji.

„Posuwamy się naprzód w ślimaczym tempie. Jesteśmy nadal daleko od osiągnięcia równouprawnienia płci w społeczeństwie i każde państwo w Unii Europejskiej ma możliwość poprawy swojego wyniku. W niektórych obszarach nierówności są nawet większe niż dziesięć lat temu. Wskaźniki równouprawnienia płci jasno wskazują, czy polityki rządów odpowiadają szczególnym potrzebom kobiet i mężczyzn oraz czy się sprawdzają” – mówi Virginija Langbakk, dyrektor Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE).

„Nowe wyniki Wskaźników równouprawnienia płci wykazują, że we wszystkich obszarach życia przeważają nierówności. Oznacza to, że obowiązkiem Europy jest działanie. W tym roku przedstawię nowe propozycje, które pomogą wzmocnić pozycję kobiet i zapewnią równą płacę za równą pracę. Równouprawnienie nie polega na upodabnianiu kobiet do mężczyzn, ale na tworzeniu środowiska, w którym osoby obu płci mają równy wybór i w pełni uczestniczą w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym” – powiedziała Věra Jourová, komisarz ds. sprawiedliwości, konsumentów i równouprawnienia płci.

Największe korzyści dotyczące równouprawnienia płci są związane z procesem podejmowania decyzji
Największy impuls w zakresie równouprawnienia płci w ciągu ostatnich dziesięciu lat dotyczył obszaru podejmowania decyzji, w szczególności w sektorze prywatnym. Oznacza to, że presja polityczna i społeczna może być skuteczna i, że sprawdziła się we wprowadzeniu zmian w zakresie zarządów spółek prywatnych. Chociaż równouprawnienie płci w zakresie procesu podejmowania decyzji poprawiło się o prawie 10 punktów w ciągu ostatniej dekady i wynosi 48,5, wciąż ma najniższy wynik. W dużej mierze odzwierciedla to nierówny poziom przedstawicielstwa kobiet i mężczyzn w polityce oraz oznacza deficyt demokratyczny w zarządzaniu UE.

W tym roku Wskaźniki równouprawnienia płci przedstawiają nowy i bardziej kompleksowy obraz dostępu do władzy. Oprócz podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych, wyniki wskazują, kto ma przewagę w obszarze zarządzania mediami, badaniami naukowymi i sportem. Jeżeli chodzi o obszar mediów, jest wyraźnie więcej kobiet, które studiują dziennikarstwo (dwie trzecie absolwentów), ale niewielu z nich udaje się osiągnąć najwyższe stanowiska. Decydentami w mediach są w większości przypadków mężczyźni (kobiety stanowią 22% prezesów zarządu nadawców publicznych w UE). W obszarze finansowania badań kobiety stanowią mniej niż jedną trzecią (27%) przewodniczących organizacji odpowiedzialnych za finansowanie badań. Sytuacja jest jeszcze gorsza w sektorze sportowym, w którym kobiety obejmują jedynie 14% stanowisk w federacjach sportowych w UE.

Postęp zatrzymał się – kobiety nadal wykonują większość prac domowych
W 12 państwach odnotowano zahamowanie postępu, jeżeli chodzi o zarządzanie czasem przez kobiety i przez mężczyzn. Jedynie co trzeci mężczyzna angażuje się na co dzień w gotowanie i prace domowe w porównaniu z niemal każdą kobietą (79%). Ponadto mężczyźni mają więcej czasu na uprawianie sportu, zajęcia związane z kulturą i rozrywką. Kobiety migrantki są szczególnie obciążone w zakresie opieki nad członkami rodziny w porównaniu z kobietami urodzonymi w UE (odpowiednio 46% i 38%).

Kwestie przekrojowe dotyczące płci
 Po raz pierwszy w tej edycji wskaźników wykazano różnice między różnymi grupami kobiet i mężczyzn. W zależności od wieku, wykształcenia, państwa urodzenia, stopnia niepełnosprawności danej osoby i typu rodziny, jej życie może całkowicie różnić się od życia reszty populacji. Na przykład osoby pochodzące ze środowisk migracyjnych są dwa razy bardziej narażone na ubóstwo niż kobiety i mężczyźni urodzeni w UE. Młodzi mężczyźni mniej wykorzystują możliwości  kształcenia się w porównaniu z młodymi kobietami, a samotne matki mają większe trudności z uzyskaniem dostępu do usług medycznych i stomatologicznych niż pary posiadające dzieci.
Wskaźniki równouprawnienia płci to narzędzie służące dokonywaniu pomiarów postępów w zakresie równouprawnienia płci w UE, opracowanym przez Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE). Wskaźniki opierają się na sześciu dziedzinach podstawowych – pracy, pieniądzach, wiedzy, czasie, władzy i zdrowiu – i dwóch dziedzinach dodatkowych: przemocy wobec kobiet i przecinających się nierównościach. Zapewnia on większą widoczność obszarom wymagającym poprawy oraz pomaga decydentom dobierać bardziej skuteczne środki w zakresie równouprawnienia płci.

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę skontaktować się z Živilė Macijauskienė: zivile.macijauskiene@eige.europa.eu lub telefonicznie: +370 5 2157 416

Dołącz do dyskusji - napisz komentarz

Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.
Obraźliwe komentarze są blokowane wraz z ich autorami.

  • Zofia 12/10/2017, 20:03

    Do siedzącego przy komputerze męża, podchodzi żona i mówi :- Puść mnie na chwilę, teraz ja sobie trochę posurfuje po Internecie ! Mąż na to: - No do jasnej-ciasnej ! Czy ja ci wyrywam gąbkę z ręki jak ty zmywasz naczynia ?!