Szansa 50 plus

Dzień Edukacji Młodego Pokolenia

Młode pokolenie właśnie w tym szczególnym dniu, jakim jest Dzień Dziecka, powinno pozbyć się stereotypów.

 

Dzień Dziecka - Dniem Edukacji Młodego Pokolenia. W tym wyjątkowym dniu porozmawiać warto o polskim społeczeństwie, o relacjach pomiędzy młodymi a starszymi. Edukacja dzieci i młodzieży stanowić będzie o przyszłości naszego społeczeństwa, nie pozwólmy więc, by w głowach młodego pokolenia wzrastały błędne stereotypy na temat seniorów, nauczmy ich szacunku i miłości do osób starszych.

Według najnowszych badań w roku 2030 społeczeństwo polskie w 30% będą stanowić emeryci. Proces ten nie jest jednostkowy i nie dotyczy wyłącznie naszego kraju. Dane statystyczne pokazują bowiem, że to samo zjawisko wystąpi w większości krajów wysokorozwiniętych. Wynika ono z naturalnych procesów demograficznych – następuje spadek liczby urodzeń przy jednoczesnym wydłużaniu się życia przeciętnego człowieka. W Polsce dodatkowym istotnym czynnikiem jest również emigracja ludzi młodych w poszukiwaniu pracy. Większość z nich, niestety, już nie powraca do kraju, osiedla się na stałe w nowym miejscu. Na tę chwilę na świecie żyje około 605 milionów emerytów, w Polsce stanowią oni 13-17% społeczeństwa, ale do 2030 roku liczba osób po 60. roku życia znacznie wzrośnie. Według badań liczba osób w wieku 65 lat będzie wynosiła o około 65% więcej o około 655 większa, zaś w wieku 80 lat niemalże o 100%. Niemalże co czwarty Polak za niecałe 20 lat będzie emerytem. Są to dane, które powinny dać rządzącym dużo do myślenia. Tymczasem wydaje się, że nie zauważają oni zaistniałych procesów.

 

 

Dzień Dziecka to odpowiedni moment do tego, by otwarcie porozmawiać o sytuacji polskiego emeryta, który przez część młodych ludzi jest sprowadzany do roli nieużytecznej jednostki społeczeństwa. Wydaje się, że w Polsce potrzebny jest dialog międzypokoleniowy, zresztą ten temat już nie po raz pierwszy pojawiał się w publikacjach. Pod koniec XIX wieku wielcy pisarze polscy okresu Pozytywizmu, jak Maria Konopnicka, Eliza Orzeszkowa czy Bolesław Prus wzywali młode pokolenie do poszanowania doświadczenia i mądrości ludzi starszych wiekiem. Była to niejako odpowiedź na wczesnoromantyczną apoteozę młodości. W XXI wieku znowu stawia się przede wszystkim na młodość, dynamizm i energiczność, nie zauważa się jednak, że te dwie ostatnie cechy przysługują zarówno młodym, jak i starszym.

Sytuacja polskiego emeryta uległa znacznej poprawie w sferze związanej z dostępem do różnego rodzaju zajęć czy atrakcji. Jeszcze do niedawna osoba, która przeszła na emeryturę, była skazywana na izolację i bierność, pogłębiała to dodatkowo nieznajomość innowacji technologicznych, tj. obsługa komputera czy telefonu komórkowego. Jednak czasy się zmieniły i seniorzy nie są już obecnie tak „nieporadnymi” ludźmi, jak do niedawna wydawali się być w oczach młodszego pokolenia. Ogromną rolę odgrywają tutaj oczywiście Uniwersytety Trzeciego Wieku, których tradycja sięga roku 1975, kiedy to prof. Halina Szwarc założyła pierwszy taki uniwersytet przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Z początku idea ta dotyczyła głównie dużych miast, uniwersytety tworzono wyłącznie przy szkołach wyższych, takich jak no. Szkoła Główna Handlowa. W tej chwili UTW powstają przy domach kultury, a także i w mniejszych miejscowościach. Zainteresowanie ofertą jest tak ogromne, że przez cały czas powstają nowe placówki. Taida Załuska, koordynatorka Uniwersytetu Trzeciego Wieku Domu Kultury „Zacisze” w Warszawie, wielokrotnie w swojej wypowiedzi podkreślała, że seniorzy bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach i wykładach,

Jednak nie tylko Uniwersytety Trzeciego Wieku wychodzą z ofertą do seniorów, ale także kluby fitness czy właśnie domy kultury. Oferta ta stale się powiększa.

Zagadaniem, które jednak powinno szczególnie nas interesować, jest z pewnością planowany spadek PKB, który wiąże się ze wzrostem liczby emerytów w Polsce. Młodzi ludzie często wyrażają obawę, że taka duża liczba seniorów spowoduje znaczne zwiększenie wydatków państwa w sektorze publicznym. Dziś już jednak wiemy, że poważniejszym problemem będą obniżające się emerytury. Już teraz wiadomo, że wielu z przyszłych emerytów będzie z trudnością radziło sobie z codziennymi, niezbędnymi wydatkami. Niestety, jak na razie państwo w żaden sposób nie może poradzić sobie z tym problemem, wprawdzie w planach jest ustawa o odwróconej hipotece, która umożliwiać ma seniorom wzięcie kredytu w zamian za obciążenie hipoteki domu czy mieszkania, ale nie wiadomo, kiedy ujrzy ona światło dziennie. Na szczęście, jak zauważa Maria Schicht, prezes Funduszu Hipotecznego Familia, naprzeciw zmianom wyszły fundusze hipoteczne. One jako pierwsze wprowadziły do Polski usługę odwróconej hipoteki świadczonej w formie renty dożywotniej albo dożywocia. Jest to produkt finansowy znany już w na świecie i w krajach europejskich od dawna. W Europie z danych statystycznych wynika, że odwrócona hipoteka cieszy się największą popularnością w Wielkiej Brytanii, w których proponowana jest ona w obydwu modelach, zarówno sprzedażowym, jak i kredytowym. Na chwilę obecną ponad 40 instytucji ma w swojej ofercie ten produkt finansowy. W Polsce, jak zauważa Maria Schicht, usługa ta stawia dopiero pierwsze kroki, ale już budzi ogromne zainteresowanie wśród osób powyżej 65. roku życia, a nawet i młodszych. Nie powinno to wcale dziwić, bowiem emeryci pragną zapewnić sobie spokojną i komfortową przyszłość, a, niestety, składki ZUS mogą im nie wystarczyć do osiągnięcia tego celu. Dodatkowe pieniądze pobierane w ramach odwróconej hipoteki dla większości seniorów to z pewnością ogromna pomoc w życiu codziennym, to także szansa na realizowanie swoich marzeń oraz hobby, możliwość rozwijania się i dokształcania.

Młode pokolenie właśnie w tym szczególnym dniu, jakim jest Dzień Dziecka, powinno wreszcie przełamać się i pozbyć przedawnionych stereotypów. Seniorzy są poważną procentowo częścią społeczeństwa, która odgrywa faktycznie ogromną rolę w rozwoju naszego kraju, a w przyszłości będzie miała przypuszczalnie jeszcze większy wpływ na sytuację w państwie. Dlatego już dziś powinniśmy uznać ich prawa do życia i rozwijania się we własnym zakresie, a nie sprowadzać ich do roli opiekunów dla dziecka czy też sponsora mieszkania. Osoby starsze są ważnym ogniwem społeczeństwa w każdym kraju, są to fachowcy, jakich obecnie coraz mniej mamy, warto korzystać z ich doświadczenia, z pewnością wiele będą mogli nam przekazać.

Dołącz do dyskusji - napisz komentarz

Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.
Obraźliwe komentarze są blokowane wraz z ich autorami.

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj pierwszy komentarz i bądź motorem nowej dyskusji. Zachęcamy do tego.