Zdrowie 50 plus

Nowe zasady refundacji aparatów słuchowych

31. października br. roku zakończyły się konsultacje społeczne nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia regulującym refundację wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
Zaprezentowany przez resort zdrowia projekt wniósł wiele zmian w kwestii finansowania aparatów słuchowych. Czy jednak na wszystkich zmianach skorzystają osoby niedosłyszące?

Kluczowe zmiany dotyczące refundacji aparatów słuchowych zawarte w projekcie to m.in.:

  • zwiększenie dofinansowania do aparatów słuchowych (wzrost limitów cenowych: aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne do 2000 zł – dzieci, do 1000 zł – dorośli; aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne – do 1800 zł – dzieci i dorośli);
  • usunięcie zapisu uprawniającego do refundacji aparatu słuchowego na drugie ucho jedynie osoby czynne zawodowo;
  • skrócenie okresu czasu, z 5 do 3 lat, w przypadku dzieci i młodzieży do lat 26, po którym niedosłyszący może ubiegać się o dofinansowanie do kolejnego aparatu;
  • nadanie uprawnień specjalistom audiologii oraz foniatrii do wystawiania zleceń na refundowane aparaty słuchowe.
Niestety w projekcie zabrakło istotnej zmiany dotyczącej uprawnienia lekarzy pierwszego kontaktu do wypisywania kontynuacji zlecenia na aparat słuchowy, o co postulujemy  od lat. W naszej ocenie rozwiązanie to pomogłoby zredukować korupcje wśród lekarzy specjalistów, którzy często w zamian za wypisywanie zleceń żądają zapłaty od punktów protetycznych, czego konsekwencją są wyższe ceny aparatów słuchowych.

Bardzo cieszy nas korekta przepisów regulujących refundację aparatów słuchowych, jednak mamy obawy, czy NFZ zdoła sfinansować projektowane zmiany. Kompleksowa nowelizacja ww. rozporządzenia oraz pomyślna jego realizacja jest możliwa jedynie w sytuacji gdy budżet NFZ na zaopatrzenia dla niepełnosprawnych i przewlekle chorych będzie odzwierciedlał realne potrzeby - niestety tak nie jest. Aby wzrost dopłat oraz uzyskanie prawa do refundacji dwóch aparatów słuchowych faktycznie zmieniły trudną sytuację niedosłyszących, NFZ musi dysponować kwotą, która pozwoli na realizację zapowiedzianych zmian, bez ustawiania potrzebujących w wielomiesięcznych kolejkach oczekujących.

Tegoroczny budżet NFZ, zredukowany do sumy 789 631 tys. zł nie spowodował całkowitej likwidacji kolejek po refundację aparatów słuchowych.  Obawiamy się, że budżet NFZ na 2014 r. nie jest wystarczający dla pokrycia proponowanych przez resort zdrowia zmian (wzrost do sumy 835 544 tys. zł, czyli ok. 6% w stosunku do aktualnego budżetu na 2013). Apelujemy aby wyraźnie zwiększyć budżet NFZ na 2014 rok, tak aby zaprojektowane zmiany można było sfinansować w całości.

Kontakt: inż. Józef Góralczyk, Pełnomocnik Zarządu ds. Zdrowia, tel. 602 743 883,
e-mail: jozefgoralczyk@onet.eu

Dołącz do dyskusji - napisz komentarz

Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.
Obraźliwe komentarze są blokowane wraz z ich autorami.

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj pierwszy komentarz i bądź motorem nowej dyskusji. Zachęcamy do tego.