Zdrowie 50 plus

Świadczenie usług medycznych

Co 20 badany spotkał się z sytuacją, że krewnemu odmówiono leczenia.

Świadczenie usług medycznych osobom starszym rok 2011. TNS OBOP w dniach 14-17 kwietnia 2011 r. wykonało badanie „Świadczenie usług medycznych osobom starszym”, prowadzone zostały wywiady z ponad 1000 osobami. TNS OBOP zrealizował badanie „Świadczenie usług medycznych osobom starszym” w ramach kampanii „Rozmowy o czasie”. Głównym celem kampanii jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na sytuację osób starszych chorych onkologicznie w Polsce, zarówno w aspekcie zdrowotnym, jak i społecznym. Ambasadorami Kampanii zostali Pani Teresa Lipowska oraz Pan Witold Pyrkosz. Do włączenia się w dyskusję zostali zaproszeni przedstawiciele służby zdrowia, instytucji społecznych oraz organizacji pacjentów. Kampania „Rozmowy o czasie” wychodzi naprzeciw potrzebom społecznym związanym ze zmianami demograficznymi i wciąż wzrastającym odsetkiem zachorowań na nowotwory u osób starszych. l Podajemy kilka wyników przeprowadzonego przez TNS OBOP badania.

1. Osoby po 60. roku życia plasowane są dopiero na 4. miejscu jeśli chodzi o dostęp do wybranych świadczeń usług medycznych, za osobami, które są żywicielami rodziny i osobami, które chorują na minimum dwie ciężkie choroby.

2. Jednocześnie aż 71% badanych uważa, że w porównaniu do innych kategorii wiekowych na leczenie osób starszych powinny być przeznaczone większe środki.

3. Co 20 badany spotkał się z sytuacją, że krewnemu odmówiono leczenia. W większości tych przypadków (86%) powodem był zbyt zaawansowany wiek osoby – najczęściej był to wiek powyżej 60 lat. W 25 % tych przypadków dotyczyło to lekarza onkologa.

4. Osoby w wieku 55 lat i więcej rzadziej niż pozostali mają świadomość prawa pacjenta do dodatkowej opinii innego lekarza. Tylko 39% ankietowanych wie, że na wizytę do lekarza onkologa można zapisać się bez skierowania. Natomiast aż 61% ankietowanych nie wie lub nie są pewni tego, że na wizytę u lekarza onkologa potrzebne jest wcześniejsze skierowanie.

5. Średnio co 5 badany w wieku powyżej 55 roku życia uważa, że lekarz ignorował, to co chciał mu powiedzieć oraz, że sposób, w jaki lekarz z nim rozmawiał spowodował, że poczuł się przygnębiony.

6. Tylko 17% ankietowanych uważa, że osoby starsze są w Polsce ludźmi szczęśliwymi.

Więcej na temat Kampanii

Dołącz do dyskusji - napisz komentarz

Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.
Obraźliwe komentarze są blokowane wraz z ich autorami.

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj pierwszy komentarz i bądź motorem nowej dyskusji. Zachęcamy do tego.