Z W.A.R.K.Ą warto….

Na dzień ten sierpniowy dzień wszyscy czekaliśmy niecierpliwie w tym m.in. liderki z Warki, powiatu grójeckiego i z Warszawy. Tego dnia bowiem miała odbyć się wizyta studyjna, którą zorganizowało Stowarzyszenie W.A.R.K.A, Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA oraz Fundacja JEDEN MURANÓW.

Dodajmy tutaj na wstępie, że chodziło o panie 50+ i więcej , które chcą wciąż być aktywne i udowadniać wszem i wobec, że przeszkodą do działania nie jest wiek, a wręcz przeciwnie – życiowe doświadczenie , nabyta wiedza i umiejętności, otwarcie na nowe wyzwania opierają się liczbie lat i stwarzają nową jakość życia – ciekawą i wciąż rozwijającą.

I tak oto o godz. 9 rano siedziba Fundacji Jeden Muranów przy ul. Miłej 22 w Warszawie zapełniła się gwarem, śmiechem, zapachem kawy i pysznych wypieków… Po odpoczynku i oswojeniu się z nowym miejscem panie z Warki i powiatu grójeckiego w liczbie około dwudziestu, reprezentujące aktywne grupy seniorskie oraz w mniejszym składzie, ale za to z wielkim zaangażowaniem z Fundacji JA KOBIETA, przystąpiły do obrad, których głównym celem oprócz spraw merytorycznych była inspiracja i dodanie odwagi paniom w podejmowanych działaniach, aby wyjechały pełne pomysłów, wiary i motywacji…

Gospodarz siedziby Fundacji JEDEN MURANÓW Marek Ślusarz przywitał panie serdecznie i przedstawił historię powołania Fundacji, która prężnie działa na osiedlu organizując różne imprezy dla mieszkańców czego dowodem była Kronika Osiedlowa dokumentująca poszczególne wydarzenia.

Ania Żelazowska-Kosiorek z Warszawy jako łącznik w kontaktach z seniorami z różnych rejonów poprosiła aby panie powiedziały coś o sobie i o tym jak działają na swoim terenie.

Okazuje się, że panie działają bardzo aktywnie. Barbara Cieszyńska, sołtys z miejscowości Michalcze już zapowiedziała i zaprosiła na piknik z wieloma atrakcjami organizowany 14 września br., w którym weźmie udział ok. 200 osób. Bardzo ważne jest aby w działaniach tych brała udział także młodzież, łączność pokoleniowa jest dla obydwu stron bardzo cenna, jak powiedziała pani sołtys „w Michalczech chcą się wziąć za młodzież”… Są panie, które pięknie haftują, inne też mają swoje hobby, a przede wszystkim chcą działać i zdobywać nowe doświadczenia…

Panie na swoim terenie dopiero organizują się więc bardzo cenne było poznanie jak działa Fundacja JA KOBIETA aby skorzystać z jej doświadczeń. Bardzo ważną sprawą jest aby uaktywnić kobiety nawet z najmniejszych ośrodków aby nie czuły się gorsze lub niekompetentne.

Hanna Nowakowska Prezes Fundacji JA KOBIETA przedstawiła działalność Fundacji w tym Szkoły SuperBabci i SuperDziadka.

Fundacja powstała w 2003 roku choć nieformalnie działała już od 1995 roku. Jest organizacją pozarządową, której działania mają na celu zwrócenie uwagi na sytuację starszych kobiet w Polsce. Aktywność Fundacji to walka z dyskryminacją ze względu na wiek, płeć, aktywizacja osób 50+ poprzez poprawę jakości życia osób starszych, przeciwdziałanie stereotypom i przemocy w stosunku do osób starszych, nauka współpracy międzypokoleniowej. Fundacja realizowała w ciągu ostatnich lat ciekawe programy jak np:

-Agenci Podróży 55+ realizowany w latach 2006-2008 – nieznajomość języka nie miała tutaj znaczenia, były to spotkania kobiet różnych narodowości, które mimo rozmawiania w różnych językach doskonale się dogadywały, a wynikało to z tego, że jeśli ma się wspólny cel to język nie stanowi bariery… Działania projektu zasadzały się na tym aby zaoferować podróżowanie osobom 55+ aby mogły w sposób dobrowolny i darmowy zdobywać wiedzę i umiejętności. Projekt pokazał, że turystyka jest bardzo ciekawym tematem i obszarem działań dla osób starszych

-Wizerunek osób starszych w mediach, którego celem była charakterystyka wizerunku osób starszych i starości uwzględniająca i płeć i niepełnosprawność i status społeczny

-Matecznik czyli utworzony i działający w latach 2007-2008 Międzypokoleniowy Bank Czasu Matek, który był odpowiedzią na izolację kobiet spowodowaną emeryturą i macierzyństwem jako, że jeśli chodzi np. o macierzyństwo to nie tylko dotyczy ono mam małych dzieci, ale również dojrzałych kobiet dla których bycie matką jest wciąż jednym z najważniejszych doświadczeń życiowych. Tutaj pojawia się idea tzw. „przyszywanych dziadków” czyli starszych ludzi, którzy albo nie mają swoich wnuków albo mieszkają one bardzo daleko, a chcieliby mieć kontakt z najmłodszym pokoleniem dając im swoje ciepło i doświadczenie co z kolei byłoby bardzo pomocne szczególnie dla matek samotnie wychowujących swoje dzieci. Idea ta funkcjonuje już np. w Niemczech, były próby w Polsce, Fundacja obecnie włączy ten temat do swojego programu

-Malarstwo Radością Seniorów realizowane w roku 2009 przyniosło wiele pięknych i wartościowych prac, ujawniły się dotąd nie przeczuwane nawet autentyczne talenty malarskie

-Włącz Wiek realizowany w latach 2008-2010 mający na celu wzmocnienie dialogu społecznego dotyczącego włączenia w nurt społeczny osób starszych na poziomie krajowym i regionalnym

-Teatralne Przestrzenie realizowany w latach 2011-2012 w ramach programu „Seniorzy w akcji”
celem którego było głównie spotkanie dwóch pokoleń – młodzieży licealnej i kobiet, który przeżyły niemiecki, koncentracyjny obóz KL Ravensbruck – rezultatem tego spotkania było zrealizowanie spektaklu teatralnego, a także przekazania wartości, którymi kierowały się byłe więźniarki aby przetrwać obóz. W temacie tym wypowiedziała się także później Anna Perzyńska przedstawiając etapy powstania w tym roku muralu upamiętniającego ten tragiczny fragment wojennej historii na Liceum im. Kossutha przy. ul. Hirszfelda 11 na warszawskim Ursynowie

-Europejski projekt zapobiegania przemocy wobec osób starszych EUROPEAN, w latach 2009-2011, którego głównym rezultatem jest wezwanie do działania, przełamanie tabu otaczającego przemoc wobec osób starszych

-Powstanie Szkoły SuperBabci i SuperDziadka, której to zajęcia zostały wznowione w kwietniu 2014 roku i na które uczęszcza ok. 50 pań, spotkania są co tydzień w sobotę, prowadzone są w Szkole wykłady o różnej tematyce dotyczącej m.in. diety w wieku 50+, umiejętności kontaktu z wnukami czyli wyrażania swoich uczuć , lektury dla dzieci, rozwoju dziecka w sferze plastyki , które połączone są z zajęciami plastycznym, tanecznymi i z których prowadzony jest blog – www.kobieta50plus.pl/blog/

Współpracę między seniorami a samorządem Warszawy przedstawiła Renata Ekierska z Komisji Dialogu Społecznego d.s. Seniorów i Kombatantów działająca także w Fundacji Projektowania Codzienności. Bardzo ważna jest kampania aby wspólnie zajmować się problemami osób starszych. Na początku lipca br. Rada Warszawy przyjęła uchwałę o powołaniu Warszawskiej Rady Seniorów. W Warszawie osób po 60-tym roku życia jest ponad 400 tysięcy i będzie ich coraz więcej. W skład Rady ma wejść 26 osób, a jej kadencja będzie trwała 3 lata. Być może działalność Rady spowoduje iż problemy ludzi starszych zostaną bardziej nagłośnione, a przede wszystkim zostaną podejmowane działania aby ich warunki życia nie spychały ich na społeczny margines. Starsi ludzie żyją tu i teraz, nie można nic odkładać na potem, każdy z nich jest ekspertem życiowym poprzez swoje doświadczenia i wiedzę i każdy może dać coś z siebie wartościowego.

Kolejnym punktem spotkania była wizyta w Fundacji Zaczyn, przy ul. Marszałkowskiej 1, która była m.in. organizatorem I Parady Seniorów w czerwcu br., która to Parada spotkała się z niezwykłym odzewem ze strony seniorów nie tylko stolicy, ale też innych miast. Prezentację działań prowadzonych przez Fundację przedstawiła Elżbieta Hołoweńko, artysta plastyk, animatorka Centrum Społecznego Marszałkowska 1, działaczka na rzecz równouprawnienia i ochrony środowiska naturalnego, jak sama powiedziała o sobie „ w Fundacji najstarsza doświadczeniem i najmłodsza duchem”. Sekundowała Jej w tym dzielnie Grażyna Komiażyk wchodząca w skład redakcji pierwszego numeru „Zdaniem Seniora” wydawanego przez Fundację i redagowanego głównie przez osoby 60+,70+,80+ poświęconego w całości sprawom seniorów. Podział seniorów jest następujący: senior aktywny, senior sprawny fizycznie, ale nie aktywny, senior, który ma ograniczone możliwości poruszania się, wymagający opieki. Najbardziej potrzebują wsparcia i pomocy ci ostatni choć uaktywnienie drugich to też ważna sprawa. Pomocne byłyby tu np. Spółdzielnie Socjalne, może można by dostać dotacje na założenie takiej spółdzielni.

Jednym z problemów, na które zwróciła uwagę Fundacja Zaczyn i z którym zmagają się seniorzy pragnący uczestniczyć w życiu kulturalnym to trudny dostęp do informacji o imprezach dla nich adresowanych. Dobrze byłoby stworzyć w formie papierowej dla osób nie posługujących się internetem przewodnik po warszawskich imprezach kulturalnych. A przecież odbywają się spotkania dla seniorów w Zachęcie, w Centrum Sztuki Zamek Ujazdowski, co miesiąc odbywa się tam Dzień Seniora, w każdą drugą środę miesiąca jest darmowy wstęp na wystawy, po których oprowadza kurator.

Ze spraw bardziej przyziemnych to np. rozkłady jazdy autobusów czy tramwajów można by wieszać niżej w pozycji poziomej, a nie pionowej, nie każdy senior jest wysoki, pisać je większą czcionką.

W piśmie „Zielone wiadomości”, które było dostępne w Fundacji w kilku numerach, i każdy sobie mógł wziąć, a które ma w podtytule „Ekologia, społeczeństwo, demokracja” Elżbieta Hołoweńko zmieściła swój pierwszy artykuł pt: „Jak żyjesz, seniorko ?” Nie wyłania się z niego optymistyczny obraz … „Deprywacja materialna czyli niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb dotyka wielu emerytów…” Kończąc zwraca się do młodszego pokolenia „Dbając o seniorów zadbacie przede wszystkim o swoją przyszłość…”

I tutaj zakończyła się oficjalna część spotkania grupy seniorów ze Stowarzyszenia W.A.R.K.A, której nazwę na zakończenie warto rozszyfrować, a mianowicie : Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa ! Katarzyna Dubeltowicz ze Stowarzyszenia oraz Anna Żelazowska-Kosiorek zabrały panie na wycieczkę po Warszawie m.in. do Łazienek, a potem w programie był spektakl teatralny w Och – Teatrze pt: „Trzeba zabić starszą panią”. Nie znam treści sztuki, ale starsze panie były tak pełne siły i wigoru, że biada temu, który zamierzałby to zrobić !

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>