Rozrywka 50 plus

Gliwice - ferie z ikonami i ceramiką

Muzeum w Gliwicach zaprasza do Willi Caro i Zamku Piastowskiego zgodnie z terminem ferii obowiązującym dla województwa śląskiego, między 29 stycznia a 11 lutego, od wtorku do piątku.
W Willi Caro zajęcia „W kruchości moc. Ceramiczna opowieść”, połączone zostaną ze zwiedzaniem wystawy pt. „Fajanse ze zbiorów Muzeum w Gliwicach. Od XVII do połowy XIX wieku”. W ich trakcie dowiemy się między innymi, czym fajans różni się od porcelany i jakie ornamenty oraz motywy zdobiły ceramiczne naczynia dwieście lat temu. Później czekają nas warsztaty, podczas których, inspirując się eksponatami zgromadzonymi na wystawie, zaprojektujemy własne wzory, które mogłyby się znaleźć na ceramicznych naczyniach.

W Zamku Piastowskim obecnie prezentowana jest wystawa „Poza spojrzeniem. Ikony ze zbiorów Muzeum w Gliwicach”. W związku z nią przygotowaliśmy zajęcia pt. „Lekcja Obecności”. Opowiemy na nich o znaczeniu ikon i ich roli w duchowości nie tylko prawosławnej, ale też katolickiej. Zanim bowiem chrześcijaństwo, po ponad tysiącu lat istnienia, a dokładnie w roku 1054, rozdzieliło się na Kościół wschodni i zachodni, ikony były przedmiotem czci wszystkich wierzących w Chrystusa. Zresztą – najbardziej czczone w Polsce przedstawianie Maryi – obraz Matki Bożej Częstochowskiej – to przecież także ikona. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, że ikon – choć zachwycają także w wymiarze estetycznym – nie należy rozpatrywać w kategoriach kunsztu czy fantazji artysty; nie są one również zwykłą ilustracją Pisma Świętego. Ikona (od greckiego eikón, czyli „ekwiwalent, obraz lub podobieństwo”, nazywana też w języku starorosyjskim żiwopisem, czyli „obrazem powstającym w obecności”) jest swego rodzaju oknem, które odnosi nas do rzeczywistości duchowej, a równocześnie tą rzeczywistość – tu i teraz – uobecnia. Dla prawosławnych ikona jest świętością – taką, jak dla katolików konsekrowana hostia, uobecniająca Zbawiciela. O ikonach św. Jan z Damaszku (675 – 749 r.), Ojciec Kościoła, czczony w Kościele wschodnim i zachodnim, pisał: „Pokornie adorujemy – nie materię obrazu, lecz to, co on przedstawia. Przecież nie oddajemy też czci materii Ewangelii ani też materii krzyża, lecz temu, co one przedstawiają”.
W części warsztatowej uczestnicy, w oparciu o podlinnik, czyli wzór, swego rodzaju „szkic” ikony (słowo to oznacza także zbiór reguł tworzenia/pisania ikony), tworzyć będą prace nawiązujące do ikon.
Zakres tematyczny zajęć dostosowany jest do wieku uczestników.
Uwaga - do zapisanych grup  mogą dołączać osoby indywidualne - opiekunowie z dziećmi, w zależności od liczby uczestników w danej grupie.

Zajęcia w Willi Caro:
W kruchości moc. Ceramiczna opowieść


Zajęcia w Zamku Piastowskim:
Lekcja Obecności


Od wtorku do piątku, od 29 stycznia do 11 lutego 2024, Willa Caro, Zamek Piastowski, godz. 9.00 i 11.00
Fere z ikonami i ceramiką  w Zamku Piastowskim i w Willi Caro – zajęcia dla grup przedszkolnych i szkolnych
Zapisy na zajęcia: tel. 783 560 006 (Willa Caro, Zamek Piastowski)
Koszt udziału – 1 zł od grupy, liczba miejsc ograniczona
Organizator: Muzeum w Gliwicach


Muzeum w Gliwicach
ul. Dolnych Wałów 8a
44-100 Gliwice
www.muzeum.gliwice.pl
info@muzeum.gliwice.pl
upowszechnianie@muzeum.gliwice.pl  
Organizatorem Muzeum w Gliwicach jest Miasto Gliwice


Zdjęcie:  Czajnik z pokrywką, Anglia, Etruria, Josiah Wedgwood & Sons, lata 1790-1810, delikatna kamionka jaspisowa (jasper ware), zbiory Muzeum w Gliwicach, fot. Arkadiusz Stefański

Dołącz do dyskusji - napisz komentarz

Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.
Obraźliwe komentarze są blokowane wraz z ich autorami.

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj pierwszy komentarz i bądź motorem nowej dyskusji. Zachęcamy do tego.