Rynek 50 plus

ICOHTEC Muzeum w Gliwicach partnerem

Muzeum w Gliwicach jest partnerem międzynarodowej konferencji organizowanej przez International Committee for the History of Technology (ICOHTEC) oraz Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

 46 edycja konferencji odbywać się będzie w dniach 22-27 lipca 2019 r. w Katowicach. Ważnym elementem wydarzenia są poprzedzające właściwą konferencję tzw. „Summer School”. Stanowią one forum spotkań dla młodych naukowców z całego świata, podejmujących w swoich badaniach problematykę związaną z historią technologii. 21 lipca 2019 r. w Radiostacji Gliwickiej odbędzie się jedna z sesji „Summer School”, w której będzie uczestniczyć 15 młodych naukowców z ośmiu krajów. W trakcie sesji zaprezentują oni wyniki swoich badań oraz będą brali udział w wykładach naukowców z Hiszpanii, Niemiec oraz Szwecji. Tegoroczna edycja konferencji ICOHTEC będzie przebiegać pod hasłem „Technology and Power”, stąd przewodnim tematem wykładów będzie zagadnienie związków pomiędzy  technologią a władzą oraz politycznej instrumentalizacji technologii. Uczestnicy sesji będą mieli również okazję uczestniczyć w oprowadzaniu po obiekcie Radiostacji Gliwickiej, gdzie historia bezpośrednio styka się z techniką, która – będąc narzędziem – nie zawsze  służy do osiągania dobrych celów.

ICOHTEC jest organizacją powstałą w 1968 roku w Paryżu z inicjatywy badaczy zajmujących się historią nauki oraz techniki. Głównym celem organizacji była integracja środowisk naukowych z obu stron Żelaznej Kurtyny. Konferencje ICHOTEC od tej pory odbywają się cyklicznie co roku i gromadzą naukowców z całego świata (w minionych latach spotkania zorganizowano we Francji, w Brazylii, Portugalii i Izraelu). Szczegółowe informacje o ICOHTEC, można znaleźć na stronie internetowej - http://www.icohtec.org/. Warto w tym miejscu wspomnieć, że dotychczas konferencja ICHOTEC była organizowana w Polsce tylko raz, w 1973 roku.

Tegoroczna edycja będzie przebiegać pod hasłem „Technology and Power”. Intencją organizatorów konferencji jest m. in. wzbudzenie dyskusji nad instrumentalizacją technologii przez instytucję państwa na przestrzeni wieków. Zmiany technologiczne, nie respektują żadnych granic i odgrywają znaczącą rolę we wszystkich dziedzinach życia ludzkiego. Tematyka konferencji ściśle wpisuję się w historię Górnego Śląska, który jako region przemysłowy na pograniczu państw był przez wieki miejscem ścierania się różnych koncepcji politycznych, konfliktów społecznych, ale przede wszystkim niezwykłego rozwoju przeróżnych technologii.

Uwaga!

21 lipca 2019 r. Radiostacja Gliwice będzie niedostępna dla zwiedzających w związku z organizowaną tam Summer School w ramach ICOHTEC.

Muzeum w Gliwicach
ul. Dolnych Wałów 8a
44-100 Gliwice
www.muzeum.gliwice.pl

Organizatorem Muzeum w Gliwicach jest Miasto Gliwice

Zdjęcie: fragment aparatury nadawczej,  Radiostacja Gliwice, fot. W. Turkowski

Dołącz do dyskusji - napisz komentarz

Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.
Obraźliwe komentarze są blokowane wraz z ich autorami.

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj pierwszy komentarz i bądź motorem nowej dyskusji. Zachęcamy do tego.