Rynek 50 plus

Nie przywoź pasażerów na gapę!

Okres wakacyjny sprzyja podróżom zarówno bliższym, jak i dalszym. Podczas eksploracji
egzotycznych miejsc często można natrafić na piękne rośliny, które chciałoby się mieć również
w domu lub ogrodzie. Dla własnego dobra unikaj jednak przywożenia roślin lub produktów
roślinnych z podróży spoza granic Unii Europejskiej. Jeśli jednak decydujesz się na
sprowadzenie rośliny z wakacyjnego wyjazdu, zapoznaj się z unijną kampanią
#PlantHealth4Life.

Wracasz z podróży spoza granic UE? Upewnij się, że nie wwozisz do Polski żadnych roślin,
kwiatów, nasion, owoców ani warzyw. Każda z takich zagranicznych pamiątek może posłużyć
pasażerom na gapę – szkodnikom lub chorobom, które mogą zagrażać zdrowiu lokalnych roślin
uprawnych, ogrodowych lub domowych. Aby chronić nasze rolnictwo i środowisko naturalne,
pozostaw rośliny i produkty roślinne w miejscach, z których pochodzą. W skali światowej
szkodniki roślin odpowiadają za nawet 40 proc. zniszczeń w uprawach żywnościowych oraz za
straty w handlu produktami rolnymi wynoszące ponad 220 miliardów dolarów rocznie!

Nawet jeśli chcesz przywieźć tylko jedną roślinę na własny użytek, zastanów się nad możliwymi
konsekwencjami i dowiedz się, jakie zasady dotyczące podróżowania z roślinami lub
produktami roślinnymi obowiązują w danym kraju. Prawo nie przewiduje odstępstw od
powyższych przepisów dla importu do celów prywatnych. Obowiązują one bez względu na ilość
towaru, jaki jest importowany. Spełnienie wszystkich wymogów formalnych oraz wnikliwa
kontrola fitosanitarna są gwarancją, że rośliny są zdrowe i że w miejscu wwozu na terytorium
UE nie zostaną skonfiskowane i odesłane do miejsca pochodzenia lub zniszczone.

Jeśli mimo wszystko uważasz, że przywiezienie jednej rośliny z wakacyjnych wędrówek nie
będzie miało negatywnych konsekwencji, zapoznaj się z unijną kampanią #PlantHealth4Life.
Jest to kampania społeczna zwracająca uwagę na szczególny związek między kondycją roślin a
naszym codziennym życiem. Szkodniki i choroby roślin wpływają na bezpieczeństwo
żywnościowe, gospodarkę i środowisko. To właśnie z tego powodu zdrowe rośliny są kluczowe
dla produkcji zdrowej żywności oraz zadbania o zrównoważoną przyszłość. Wszyscy możemy
odgrywać ważną rolę w procesie dbania o zdrowie roślin. Dołącz do kampanii
#PlantHealth4Life i dowiedz się, co możesz zrobić, aby poprawić kondycję roślin i chronić
swoją społeczność.

Jak przewozić rośliny do UE?

Osoby planujące przywóz roślin do Unii Europejskiej w celach handlowych muszą posiadać
świadectwo fitosanitarne. Wystawia je krajowa organizacja ochrony roślin państwa, z którego
pochodzi roślina. Należy się również zarejestrować w rejestrze podmiotów profesjonalnych,
prowadzonym przez lokalnego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Rejestracja odbywa się na wniosek podmiotu. Po dokonaniu rejestracji podmiot importujący do
celów komercyjnych powinien założyć w systemie TRACES NT konto jako Europejski
Rejestrowany Podmiot Profesjonalny (EURPO). Aby takie konto aktywować, jego ważność
musi zostać potwierdzona przez Wojewódzkiego Inspektora, u którego dokonywana była
rejestracja w rejestrze podmiotów profesjonalnych.

W przypadku importu do celów prywatnych rejestracja w rejestrze podmiotów profesjonalnych
nie jest obowiązkiem. Osoba importująca powinna mieć jednak konto w systemie TRACES NT
jako podmiot europejski inny niż zarejestrowany operator (skrót EUPO w systemie TRACES
NT). Konto takie jest darmowe i nie wymaga potwierdzenia ważności przez lokalnego
Wojewódzkiego Inspektora.

Każda przesyłka roślin przeznaczonych do sadzenia oraz niektórych warzyw i owoców (np.
papryki, bakłażanów, owoców cytrusowych, warzyw korzeniowych) wprowadzana na
terytorium Unii Europejskiej – zarówno w celach komercyjnych, jak i na własny użytek – musi
zostać zgłoszona do granicznej kontroli fitosanitarnej w wyznaczonym do takiej kontroli
Punkcie Kontroli Granicznej, niezależnie od liczby sprowadzanych roślin. Zgłoszenia można
dokonać wyłącznie za pośrednictwem systemu TRACES NT poprzez wypełnienie pierwszej
części dokumentu CHED-PP przez osobę odpowiedzialną za przesyłkę.

Osobą odpowiedzialną za przesyłkę może być importer/wprowadzający lub osoba przez niego
wyznaczona (np. agent celny). Wykonanie granicznej kontroli fitosanitarnej jest odpłatne, a
wysokość opłaty jest zależna od ilości i rodzaju importowanego towaru. Więcej informacji na
temat obsługi systemu TRACES NT można znaleźć na stronie internetowej Państwowej
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakładkach: Co robimy >Eksport i Import >
TRACES.

Niewdrożenie powyższych zasad może skutkować zatrzymaniem przesyłki, jej odesłaniem do
miejsca pochodzenia lub zniszczeniem, co wiąże się z kosztami ponoszonymi przez importera
lub wprowadzającego. Rośliny przewożone nielegalnie w bagażu osobistym, ujawnione przez
Służbę Celno-Skarbową, zostaną skonfiskowane, co może skutkować nałożeniem kary
finansowej.

Wystarczy przestrzegać najważniejszych zasad, aby ustrzec się przed pasażerami na gapę. Zanim
przywieziesz do Polski ciekawe rośliny z wakacji lub sprowadzisz swoje kwiaty doniczkowe z
Wielkiej Brytanii, zastanów się, czy warto. Może lepiej nie mieć jednego egzotycznego okazu,
ale nie stracić pozostałych domowych roślin z powodu przywiezionego agrofaga? Warto
pamiętać o haśle kampanii #PlantHealth4Life: „Dbaj o zdrowie roślin, chroń życie”.

O kampanii

#PlantHealth4Life to opracowana na wniosek Komisji Europejskiej wieloletnia kampania oparta
na dogłębnej analizie poglądów oraz zachowań związanych ze zdrowiem roślin w całej Unii
Europejskiej. W tym roku kampania obejmie 21 państw członkowskich i jeden kraj
kandydujący, dwukrotnie zwiększając swój zasięg z poprzedniego roku. Te kraje to: Belgia,
Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Irlandia,
Łotwa, Litwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry i
Czarnogóra.
Źródło: EFSA

O EFSA

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) jest agencją Unii Europejskiej
utworzoną w 2002 r. Działa ona w charakterze bezstronnego źródła doradztwa naukowego dla
podmiotów zarządzających ryzykiem oraz informowania o zagrożeniach związanych z
łańcuchem dostaw żywności.

Urząd współpracuje z zainteresowanymi stronami, aby promować spójność unijnego doradztwa
naukowego. Zapewnia również podstawę naukową dla przepisów ustawowych i wykonawczych.
Działa w celu ochrony europejskich konsumentów przed zagrożeniami związanymi z żywnością
– od uprawy do spożycia.

Dołącz do dyskusji - napisz komentarz

Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.
Obraźliwe komentarze są blokowane wraz z ich autorami.

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj pierwszy komentarz i bądź motorem nowej dyskusji. Zachęcamy do tego.