Rynek 50 plus

Polka International

Międzynarodowy Kongres POLKA INTERNATIONAL Warszawa, 2 -5 czerwca 2016 r.
Polka International to organizacja zrzeszająca  Polki rozrzucone po całym świecie, zgrupowały się  w poszczególnych oddziałach: w Szwecji, na Białorusi, na Ukrainie, we Włoszech, w Austrii iKanadzie. Jest też kilka oddziałów polskich, które utrzymują kontakt z zagranicą. Szeroka, wielopłaszczyznowa działalność asocjacji umacnia więź  z ojczyzną i zaprzecza obiegowym opiniom, że emigrantom na sprawach polskich już nie zależy. Wieloletnia rozłąka z Polską potęguje tęsknotę, wzmacnia uczucie patriotyzmu i chęć dzielenia się dobrem.

Członkinie Asocjacji corocznie organizują kilkudniowe spotkania, każdorazowo w innym mieście, w innym kraju. W ubiegłym roku miejscem kongresu było szwedzkie Malmo, a w tym  roku Warszawa.

Program wypełniony był po brzegi i dostarczył uczestniczkom niezapomnianych wrażeń. Spotkanie przeszło do historii asocjacji jako święto przyjaźni ponad granicami oraz  lekcja patriotyzmu.

Przed rozpoczęciem obrad minutą ciszy uczczono pamięć zmarłej w grudniu minionego roku dr Elżbiety Woźniakowej,  wieloletniej prezeski wrocławskiego oddziału Polka International, szczególnie zasłużonej w dziedzinie dbałości o czystość języka polskiego w kraju i na emigracji.

W pierwszym dniu  kongresu podsumowano dotychczasową działalność oraz wytyczono plany na przyszłość. Ważnym aspektem działalności jest wspieranie kariery niepełnosprawnego sportowca Patryka Biskupa, a także nagradzanie wyjątkowych kobiet odznaczających się dużym zaangażowaniem w sprawy społeczne.

Informacje na ten temat znaleźć można na stronie internetowej organizacji: www.polkainternational.com

W kolejnych dniach Polki International spotkały się z  Fundacją  Białych Serc, której działania skierowane są przeciwko uzależnieniom, z Fundacją Zerwane Więzi pomagającą adoptowanym dzieciom odnalezienie swoich korzeni.

Na spotkanie przybył również hrabia Jan Zbigniew Potocki – Wielki Mistrz Orderu Świętego Stanisława.

Członkinie PI z uwagą wysłuchały prelekcji na temat nowatorskiej metody leczenia Lavillets oraz najnowszych osiągnięć naukowych w dziedzinie astronomii wygłoszonej przez pisarkę Jolantę Horodyńską – Wieczorek.

Kulminacją kongresu był ostatni wspólny wieczór spędzony w warszawskim Teatrze Rampa. Aktorka Małgorzata Duda – Kozera zachwyciła publiczność brawurowym  autorskim programem kabaretowym ,,Duda czyni cuda… nie bez Kozery”. Spektakl poprzedził wernisaż wystawy malarstwa Krzysztofa Kozery oraz wzruszający występ chóru ,,Polesie” złożony z Polek mieszkających w Brześciu na Białorusi.

Podczas uroczystej kolacji wieńczącej kilkudniowe spotkanie postanowiono, że kolejny kongres odbędzie się w maju przyszłego roku we Lwowie na Ukrainie.


Dołącz do dyskusji - napisz komentarz

Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.
Obraźliwe komentarze są blokowane wraz z ich autorami.

  • maria 18/06/2016, 15:21

    świetna inicjatywa - tak trzymać dziewczyny !!!