Rynek 50 plus

Świadomość kulturowa w pracy

Otwartość na różne sposoby myślenia, pracy i interakcji z innymi to umiejętność, której coraz
częściej szukają pracodawcy – zauważają eksperci z platformy edukacyjnej Preply. Dotyczy to
zwłaszcza środowisk wielokulturowych, w tym międzynarodowych korporacji. Na co jeszcze
zwracają uwagę rekruterzy w 2024 roku?

Umiejętności miękkie coraz ważniejsze dla pracodawców

Kompetencje twarde już nie wystarczą, aby odnieść sukces zawodowy – przekonują specjaliści z
Preply. Jak wynika z raportu Światowego Forum Ekonomicznego „Future of Jobs 2023”, wraz z
rozwojem nowych technologii (w tym sztucznej inteligencji), pracodawcy na całym świecie
kładą na umiejętności miękkie większy nacisk niż jeszcze kilka lat temu. Obecność takich
kompetencji u pracowników pozwala firmom szybciej reagować na zmiany rynkowe.

„Umiejętności miękkie to cechy, które pozwalają pracować zarówno samodzielnie, jak i w
zespole, dopasowując swoje osobowości i style pracy, by osiągać możliwie najlepsze wyniki. W
przeciwieństwie do kompetencji twardych, które odnoszą się do wiedzy technicznej,
umiejętności miękkich nie da się jednoznacznie zmierzyć. Rekruterzy mają jednak swoje sposoby
na sprawdzenie czy kandydaci nimi dysponują” – wyjaśnia Sylvia Johnson, ekspert ds.
umiejętności językowych i międzykulturowych w Preply.

Specjaliści z Preply przygotowali listę umiejętności miękkich, które aktualnie liczą się najbardziej
w procesie rekrutacyjnym w firmach na całym świecie. Okazuje się, że rośnie znaczenie
kompetencji kulturowych, umiejętności komunikacji, zdolności adaptacji oraz otwartości na
różne sposoby myślenia. Co więcej, podobny trend można zauważyć w Polsce.

Język obcy powinien iść w parze ze świadomością kulturową

„Dzisiaj idealny pracownik nie tylko zna wybrany język obcy, ale jest też wyposażony w cały
wachlarz kompetencji kulturowych. Wie, jak się właściwie komunikować w danym środowisku,
na co zwrócić uwagę podczas spotkania biznesowego z przedstawicielami innych narodowości i
co może zostać odebrane jako faux pas, a także prawidłowo odczytuje komunikaty
niewerbalne” – zauważa Sylvia Johnson z Preply.

Świadomość kulturowa nie dotyczy jednak wyłącznie środowisk międzynarodowych. Jak
zauważa Preply, jej głównym elementem jest otwartość na słuchanie innych, chęć zdobywania
wiedzy i dyskutowania oraz szacunek do osób pracujących na różnych stanowiskach czy w
różnych działach przedsiębiorstwa. To z kolei przydaje się w niemal każdym zawodzie.

Dobre relacje to podstawa budowania zdrowego i zaangażowanego środowiska pracy.
Tymczasem, jak wynika z tegorocznego badania „Mobilność zawodowa Polaków w 2024 roku”
przeprowadzonego przez Pracuj.pl, niemal co piąty Polak rozglądający się za nową pracą, robi
to z powodu złej atmosfery panującej w firmie, w której jest obecnie zatrudniony.

Pozytywne nastawienie a sukces zawodowy

Preply zwraca też uwagę na rolę takich kompetencji jak: zdolność adaptacji do zmian (w tym
umiejętność łagodzenia stresu w sobie i innych), umiejętność pracy zespołowej, szeroko pojęty
profesjonalizm, a także kompetencje przywódcze i odpowiedzialność.

Równie ważne jest pozytywne nastawienie – zarówno do wyzwań w pracy, jak i samego
zespołu, klientów czy partnerów biznesowych. Jak wynika z badań opublikowanych w Human
Resource Management International Digest w 2011 roku, pozytywne nastawienie obniża stres i
może się przyczynić do sukcesu zawodowego.

Na liście Preply nie zabrakło też umiejętności, która według raportu „Future of Jobs 2023” w
najbliższych latach powinna być drugą co do ważności kompetencją do zdobycia w trakcie
podnoszenia kwalifikacji (zaraz po myśleniu analitycznym). Chodzi o krytyczne myślenie, czyli
rozpoznawanie, przewidywanie i rozwiązywanie problemów.

Krytyczne myślenie jest dowodem na to, że pracownicy sami wychodzą z inicjatywą
rozwiązywania problemów, zamiast czekać, aż koledzy to zrobią. Skuteczne rozwiązywanie
problemów zwiększa efektywność w pracy, dlatego osoby odpowiedzialne za rekrutację często
sprawdzają tę zdolność u kandydatów” – podkreśla Sylvia Johnson.

Jakich pytań spodziewać się na rozmowie kwalifikacyjnej w 2024 roku?

Preply zaprezentowało kilka przykładowych pytań związanych z umiejętnościami miękkimi,
które można usłyszeć na rozmowach kwalifikacyjnych w różnych branżach:

1. Proszę opowiedzieć o sytuacji, w której udało się Panu/i rozwiązać nieporozumienie w
pracy. (umiejętność komunikacji)

2. Proszę opowiedzieć o sytuacji, w której zawodowo znalazł/a się Pan/i poza swoją strefą
komfortu. (zdolność do adaptacji)

3. Jak ustala Pan/i priorytety w swojej pracy, kiedy ma Pan/i do czynienia z licznymi
terminami? (zdolności przywódcze i odpowiedzialność)

4. Jaka byłaby Pańska reakcja na kolegę z zespołu, który nie wywiązuje się ze swojej części
obowiązków? (praca zespołowa)

5. Proszę opisać sytuację, w której pomimo trudności zachował/a Pan/i pozytywną postawę.
(pozytywne nastawienie do ludzi)

6. Proszę opowiedzieć mi o sytuacji, w której musiał/a Pan/i podjąć ważną decyzję, działając
pod presją. (krytyczne myślenie)

7. Proszę opisać największe wyzwanie podczas współpracy z innymi. W jaki sposób zapewnia
Pan/i sukces tej współpracy? (profesjonalizm)

8. Jak Pan/i reaguje na krytykę? (umiejętności interpersonalne)

9. Co wyróżnia Pana/i styl pracy? (kreatywność)

10. Jak reaguje Pan/i na różne opinie i punkty widzenia w miejscu pracy? (świadomość
kulturowa)

Źródło: Preply

Dołącz do dyskusji - napisz komentarz

Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.
Obraźliwe komentarze są blokowane wraz z ich autorami.

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj pierwszy komentarz i bądź motorem nowej dyskusji. Zachęcamy do tego.