Szansa 50 plus

Konkurs literacki

Aby zachęcić adeptki pisarstwa do tworzenia swoich tekstów, portal kobieta50plus.pl organizuje konkurs literacki. Nazwaliśmy go "Relacje z wakacji"
                                            
Mamy nadzieję zachęcić do pisania dojrzałe kobiety i też znaleźć obiecujące autorki, które chcą realizować pasję pisarską. Chcemy wzmocnić ich zapał i umożliwić zaistnienia poprzez publikację na Werandzie Literackiej, na stronie kobieta50plus.pl  


Regulamin konkursu na opowiadanie
pt. "Relacje z wakacji"

I. Organizator i jurorzy
1. Organizatorem Konkursu "Relacje z wakacji" jest portal społecznościowy kobieta50plus.pl
2. Partnerem Konkursu jest: Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA  
3. Nadesłane opowiadania ocenia Jury w składzie:
Anna Budzikowska - podróże są jej pasją, zwiedziła wiele egzotycznych krajów, posiada imponują księgozbiór albumów i książek o podróżach  
Hanna Nowakowska - redaktor naczelna serwisu społecznościowego kobieta50plus.pl
Beata Olszewska  - przedstawicielka Fundacji na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Ewa Radomska - autorka książek, wielu tomików wierszy, bajek dla dzieci książek, artykułów publicystycznych  

II. Czas trwania
1. Konkurs "Relacje z wakacji" ogłoszony zostaje 1 lipca 2019 r.
2. Prace konkursowe przysyłać można do 31 sierpnia 2019 r.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 września 2019 r.
4. W przypadku dużej ilości nadesłanych tekstów organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników konkursu.

Opowiadanie
1. Pod słowem „opowiadanie” rozumie się krótki utwór epicki o prostej akcji, niewielkich rozmiarach, jednowątkowej fabule, pisany prozą. Opowiadanie nie ma tak zwartej budowy jak nowela, o czym decydują postacie drugoplanowe, opisy i refleksje. Od noweli różni się luźną konstrukcją i brakiem obowiązujących w niej rygorów.
2. Nadesłane teksty powinny być napisane w języku polskim oraz dotąd niepublikowane.
3. Prace konkursowe mogą mieć formę elektroniczną (doc lub pdf), wydruku komputerowego lub czytelnego rękopisu.
4. Prace można nadsyłać na adres: kontakt@kobieta50plus.pl pocztą tradycyjną na adres: Redakcja kobieta50plus.pl  ul. Nugat 7 lok. 21 02-776 Warszawa  (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem „Wakacje"
5. Długość nadesłanych tekstów powinna być nie większa niż 5 stron maszynopisu.
6. Do każdego tekstu, w wersjach papierowych i elektronicznych (przesłanych drogą e-mailową w formacie word lub pdf), należy dołączyć imię i nazwisko autorki (po wysłaniu  nagród wyróżnionym autorom wszelkie ich dane zostaną wykasowane /RODO)  oraz krótką notkę biograficzną.

IV. Uczestnicy
1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które same zgłaszają swój tekst do konkursu.
2. Konkursu skierowany jest do amatorów, tj. osób, które nie są zawodowymi dziennikarzami, reportażystami, nie utrzymują się z pisania i nie są pracownikami bądź współpracownikami czasopism, wydawnictw itd.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania fragmentów utworów uczestników w celach promocyjnych oraz wykorzystywanie całych tekstów za zgodą uczestnika.
4. Organizator ma prawo usunąć Uczestnika z konkursu z powodu nieprzestrzegania zasad Regulaminu.

V. Nagrody:
1. Nagrody ufundowane zostaną przez Ewę Radomska oraz Fundację na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Nagroda główna – książka "Apetyt na życie" autorstwa Katarzyny Dowbor oraz ekskluzywny wywiad z autorką zamieszczony na portalu organizatora kobieta50plus.pl
Nagroda II  - 3 książki  "Ja, z Bajkowa" autorstwa Ewy Radomskiej  oraz opublikowanie tekstu na portalu organizatora
Nagroda III – 6 książek

VI. Uwagi końcowe
1. Wzięcie przez Uczestnika udziału w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
3. Wraz z przystąpieniem do konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi prawo do pierwszeństwa w wykorzystaniu fragmentów bądź całości tekstu.

Patronat medialny                                                 
 
         

Dołącz do dyskusji - napisz komentarz

Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.
Obraźliwe komentarze są blokowane wraz z ich autorami.

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj pierwszy komentarz i bądź motorem nowej dyskusji. Zachęcamy do tego.