Szansa 50 plus

Konkurs literacki

Aby zachęcić adeptki pisarstwa do tworzenia swoich tekstów i wierszy, portal kobieta50plus.pl organizuje konkurs literacki. Nazwaliśmy go "Wakacje z koronawirusem w tle" 
                             
Mamy nadzieję zachęcić do pisania kobiety i też znaleźć obiecujące autorki, które chcą realizować pasję pisarską. Chcemy wzmocnić ich zapał i umożliwić zaistnienia poprzez publikację na Werandzie Literackiej, na stronie kobieta50plus.pl  
Regulamin konkursu pt. "Wakacje z koronawirusem w tle"  
I. Organizator i jurorzy
1. Organizatorem Konkursu "Wakacje z koronawirusem w tle"  jest portal społecznościowy kobieta50plus.pl
2. Partnerem Konkursu jest: Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA  
3. Nadesłane teksty i wiersze ocenia Jury w składzie:
Hanna Nowakowska - redaktor naczelna serwisu społecznościowego kobieta50plus.pl
Beata Olszewska  - przedstawicielka Fundacji na Rzecz Kobiet JA KOBIETA
Ewa Radomska - autorka książek, wielu tomików wierszy, bajek dla dzieci książek, artykułów publicystycznych  
Marzenna Rudkiewicz - redaktor serwisu społecznościowego kobieta50plus.pl

II. Czas trwania
1. Konkurs "Wakacje z koronawirusem w tle"  ogłoszony zostaje 1 lipca 2020 r.
2. Prace konkursowe przysyłać można do 31 sierpnia 2020 r.  
3. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 września 2020 r.  
4. W przypadku dużej ilości nadesłanych tekstów organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu ogłoszenia wyników konkursu.

Tekst "Wakacje z koronawirusem w tle"  
1. Pod słowem „tekst" rozumie się krótki utwór epicki o prostej akcji, niewielkich rozmiarach, jednowątkowej fabule, pisany prozą.
2. "Wakacje z koronawirusem w tle"  może mieć też formę wiersza.
3. Nadesłane teksty lub wiersze powinny być napisane w języku polskim oraz dotąd niepublikowane.
4. Prace konkursowe mogą mieć formę elektroniczną (doc lub pdf), wydruku komputerowego lub czytelnego rękopisu.
5. Prace prosimy nadsyłać na adres: kontakt@kobieta50plus.pl pocztą tradycyjną na adres: Redakcja kobieta50plus  ul. Nugat 7 lok. 21 02-776 Warszawa  (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem "Wakacje z koronawirusem w tle".
6. Do każdego tekstu, w wersjach papierowych i elektronicznych (przesłanych drogą e-mailową w formacie word lub pdf), należy dołączyć imię i nazwisko autorki (po wysłaniu  nagród wyróżnionym autorom wszelkie ich dane zostaną wykasowane /RODO)  oraz krótką notkę biograficzną.

IV. Uczestnicy
1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, które same zgłaszają swój tekst do konkursu.
2. Konkursu skierowany jest do amatorów, tj. osób, które nie są zawodowymi dziennikarzami, reportażystami, nie utrzymują się z pisania i nie są pracownikami bądź współpracownikami czasopism, wydawnictw itd.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania fragmentów utworów uczestników w celach promocyjnych oraz wykorzystywanie całych tekstów za zgodą uczestnika.
4. Organizator ma prawo usunąć uczestnika z konkursu z powodu nieprzestrzegania zasad Regulaminu.

V. Nagrody:
Nagroda główna – "Agnieszka Osiecka - Rozmowy w tańcu" publikacja wydana we współpracy z Fundacją Okularnicy im. Agnieszki Osieckiej
oraz ekskluzywny wywiad z autorką zamieszczony na portalu organizatora kobieta50plus.pl   

Nagroda II  - "Ja z Bajkowa"  Ewa Radomska więcej na blogu 
oraz opublikowanie tekstu na portalu organizatora

Nagroda III – "Kuracja dla serca" Agnieszki Szackiej
oraz opublikowanie tekstu na portalu organizatora

VI. Uwagi końcowe
1. Wzięcie przez Uczestnika udziału w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
3. Wraz z przystąpieniem do konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi prawo do pierwszeństwa w wykorzystaniu fragmentów bądź całości tekstu.

Patronat medialny                                                 
 

Dołącz do dyskusji - napisz komentarz

Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.
Obraźliwe komentarze są blokowane wraz z ich autorami.

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj pierwszy komentarz i bądź motorem nowej dyskusji. Zachęcamy do tego.