Szansa 50 plus

Rozpoczęcie projektu „dla Kombatanta”

Pomoc kombatantom, a szczególnie żołnierzom walczącym w Powstaniu Warszawskim jest nie tylko potrzebna, ale powinna być naturalną potrzebą warszawiaków w ramach wdzięczności i szacunku do czynów przez nich dokonanych
Niestety, często zdarza się, że osoby te pozostawione są bez należytej opieki. Na liczne w tym wieku, problemy zdrowotne nakłada się także problem osamotnienia (związany pośrednio z utratą najbliższych w czasie wojny). W Polsce nadal główny ciężar opieki nad osobami starszymi spoczywa na rodzinie, dlatego brak najbliższych obniża jakość życia ofiar nazizmu, pozbawiając ich właściwej pomocy i zmniejszając poczucie bezpieczeństwa socjalnego oraz psychicznego. W celu poprawienia tej sytuacji, 1 sierpnia br. Fundacja Cultura Memoriae i Stowarzyszenie mali bracia Ubogich rozpoczęły realizację projektu „dla Kombatanta”, którego zadaniem jest wsparcie żołnierzy Powstania Warszawskiego oraz innych kombatantów zmierzające do utrzymania ich samodzielności oraz przeciwdziałania ich osamotnieniu.

W ramach projektu zdiagnozowane zostaną potrzeby i problemy z jakimi zmagają się kombatanci mieszkający w Warszawie. Na podstawie tej diagnozy dostosowane zostaną szkolenia dla wolontariuszy (dotyczące przygotowania do pracy z osobami sędziwymi), którzy będą pomagać seniorom w ich codziennych sprawach oraz uczestniczyć w cyklicznych spotkaniach integracyjnych zorganizowanych w ramach projektu.

Projekt finansowany jest przez Urząd Miasta Warszawa i będzie realizowany do końca 2018 roku, w Warszawie przy współpracy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Warszawa.  

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu:
Beatą Olszewską
tel: 886 529 922
Mail: b.olszewska@culturamemoriae.pl


Zdjęcie ze zbiorów Stowarzyszenia małych braci Ubogich

Dołącz do dyskusji - napisz komentarz

Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.
Obraźliwe komentarze są blokowane wraz z ich autorami.

  • Bea 26/09/2016, 20:39

    A co z cywilami z Warszawy?

  • maria 26/09/2016, 8:55

    na początku roku 2016 Urząd Miasta Warszawa zlikwidował specjalną Przychodnię dla Kombatantów przy ul. Litewskiej - oto jak traktowane są naprawdę te wiekowe i zasłużone osoby przez decydentów z warszawskiego Ratusza.

  • anna 23/09/2016, 8:54

    dobrze, że takie działania są prowadzone !! oby było ich więcej