Szansa 50 plus

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA”
(Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych)

Szanowni Państwo, w imieniu realizatora, tj. DGA S.A., zapraszam serdecznie do zapoznania się oraz udziału w Projekcie grantowym pn.: „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra" (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych). Projekt realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Rozwoju (w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1: Innowacje społeczne).

Naszym celem jest wypracowanie długofalowych rozwiązań z zakresu usług opiekuńczych, które mogłyby zostać przygotowane do włączenia do polityki i praktyki na szczeblu krajowym.
 
W ramach Projektu udzielać będziemy zarówno grantów w wysokości do 50 tys. zł na innowacyjne pomysły z zakresu usług opiekuńczych dla osób zależnych (służące zarówno osobom zależnym, jak i ich opiekunom), jak również wsparcia merytorycznego i organizacyjnego dla najlepszych 45 innowatorów (pomysłodawców).
 
26 lipca ruszył pierwszy z naborów i potrwa do końca września. Pomysłodawcą może być każdy - nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń (zgłaszać się mogą zarówno osoby indywidualne, grupy nieformalne, jak i podmioty - prywatne i publiczne).
 
Wszystkie informacje dot. samego Projektu, jak i naboru (w tym dokumentacja aplikacyjna) znajdują się na stronie: www.inkubatorwielkichjutra.pl.
 
Jeżeli byliby Państwo zainteresowani Projektem lub inne znane Państwu osoby (na zasadzie uczestnictwa lub publikacji informacji o naszym Projekcie) proszę o kontakt:

Biuro Projektu: DGA S.A., ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, tel. bezpośredni: 505 820 079, tel. 61 859 59 00, fax 61 859 59 01, www.inkubatorwielkichjutra.pl, e-mail: biuro@inkubatorwielkichjutra.pl
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Dołącz do dyskusji - napisz komentarz

Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.
Obraźliwe komentarze są blokowane wraz z ich autorami.

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj pierwszy komentarz i bądź motorem nowej dyskusji. Zachęcamy do tego.