Szansa 50 plus

Zostań innowatorem społecznym

OGŁOSZENIE O NABORZE INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW
Do Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych)

DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu grantowego nr POWR.04.01.00-00-I026/15 z dnia 22.06.2016 r. zawartej z Ministerstwem Rozwoju z siedzibą w Warszawie

ZAPRASZA
DO ZGŁASZANIA INNOWACYJNYCH POMYSŁÓW
W TEMACIE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB ZALEŻNYCH

Termin naboru: od 26.07.2016 r. do 30.09.2016 r.

Nabór prowadzony jest w oparciu o Procedury realizacji Projektu grantowego (tzw. Regulamin udziału w Projekcie wraz z załącznikami).
Wejdź na stronę:  http://inkubatorwielkichjutra.pl/
i dowiedz się więcej!


Odpowiedzi na pytania udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. od 09.00 do 16.00 w Biurze Projektu przy ul. Towarowej 35  w Poznaniu, pod nr tel.: 505 820 079 lub adresem e-mail: biuro@inkubatorwielkichjutra.pl.

Projekt „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra” (Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych) współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (IV Oś Priorytetowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1: Innowacje społeczne).


Dołącz do dyskusji - napisz komentarz

Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.
Obraźliwe komentarze są blokowane wraz z ich autorami.

  • Zofia 10/09/2016, 10:23

    " Pielęgnowanie kogoś to taka rozsądna, trzeźwa i praktyczna miłość. " ( Karel Capek - czeski pisarz tworzący w XX w..)