Szansa 50 plus

Zostań Mentorem

Bezpłatna pomoc dla przedsiębiorców z Mazowsza
Dzięki projektowi „Zatrudnienie Fair Play” współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej przedsiębiorcy z woj. mazowieckiego mogą uzyskać bezpłatną pomoc ekspertów przy przełożeniu strategii rozwoju przedsiębiorstwa, która „jest w głowie właściciela” na konkretny dokument i plan działania. Dzięki takiej pomocy firma może poprawić swoją pozycję konkurencyjną wprowadzając profesjonalne zarządzanie zasobami ludzkimi i budując zespół pracowników identyfikujących się z problemami przedsiębiorstwa.

Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym w ramach projektu „Zatrudnienie Fair Play” oferuje bezpłatną pomoc, która ma na celu poprawę planowania rozwoju firmy, poprawę relacji międzyludzkich oraz współpracę pracowników w różnym wieku, a także bezkosztowego przepływu wiedzy w przedsiębiorstwie. Dzięki wiedzy ekspertów właściciele i prezesi firm mają możliwość przełożenia swoich pomysłów na konkretny dokument, mogą także uzyskać pomoc w dookreśleniu celów strategicznych i formułowaniu strategii zarządzania zasobami ludzkimi z uwzględnieniem zarządzania wiekiem i mentoringu w oparciu o standard "Zatrudnienie Fair Play".

W tworzeniu i realizacji strategii właściciele firm razem z ekspertami lub samodzielnie mogą skorzystać z internetowego generatora strategii dostępnego na stronie  www.zfp.zostanmentorem.pl. Dzięki niemu firma sama decyduje kto i w jakim tempie uczestniczy w pracach nad strategią i to bez konieczności opuszczania siedziby firmy, a dzięki temu oszczędza czas i pieniądze.

W projekcie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa należące do grupy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie woj. mazowieckiego. Zainteresowane przedsiębiorstwa prosimy o kontakt na e-mail: aszczesniak@kig.pl lub iped@kig.pl, strona projektu: www.zostanmentorem.pl

O projekcie:

Celem głównym projektu jest poprawa jakości działań w obszarze utrzymania aktywności zawodowej pracowników 50+ poprzez opracowanie, przetestowanie, upowszechnienie i wdrożenie innowacyjnego standardu „Zatrudnienie Fair Play” oraz innowacyjnych narzędzi służących zarządzaniu wiekiem i zastosowaniu mentoringu jako sposobu wydłużenia wieku aktywności zawodowej wśród pracowników 50+.

W ramach projektu Instytut:
  • stworzył innowacyjną platformę internetową, pozwalającą na opracowanie i wdrożenie w firmach programów zarządzania wiekiem i wsparcia zawodowego pracowników (w tym pracowników 50+) z wykorzystaniem nowego standardu „Zatrudnienie Fair Play”;
  • opracował dwa podręczniki: „Standard ZFP” i „Zostań mentorem” oraz publikację „Dobre praktyki w zarządzaniu wiekiem i zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem pracowników 50+” prezentujące nowe, skuteczne metody wsparcia w zakresie zarządzania karierą osób 50+ w przedsiębiorstwie; 
  • zapewnia bezpośrednie wsparcia pracownikom 50+ w pozostaniu na rynku pracy poprzez zwiększenie ich kompetencji w zakresie budowy strategii przedsiębiorstwa w oparciu o standard „Zatrudnienie Fair Play” oraz budowy programów mentoringowych z wykorzystaniem platformy internetowej;
  • zapewnia bezpłatne wsparcie przedsiębiorcom w planowaniu rozwoju zasobów ludzkich i zarządzaniu pracownikami poprzez pomoc we wdrożeniu innowacyjnego standardu „Zatrudnienie Fair Play” oraz narzędzi służących zarządzaniu wiekiem i wsparciu rozwoju zawodowego pracowników 50+.
Udział w projekcie jest bezpłatny!
Więcej informacji na stronie projektu: www.zostanmentorem.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dołącz do dyskusji - napisz komentarz

Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.
Obraźliwe komentarze są blokowane wraz z ich autorami.

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj pierwszy komentarz i bądź motorem nowej dyskusji. Zachęcamy do tego.