Zdrowie 50 plus

Covid-19 najbardziej dotknął kobietyEuropejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) opublikował  raport „Równość płci a społeczno-gospodarcze konsekwencje kryzysu Covid-19” dotyczący wpływu  koronawirusa na równość płci w Europie

Od utraty pracy i zmniejszonych godzin pracy po gwałtowne wzrosty przemocy domowej i przytłoczonych doradców - skutki pandemii najbardziej dotknęły kobiety.

Kobiety tracą pracę w zawodach, w których dominują  

Podczas pierwszej fali pandemii zatrudnienie kobiet w całej UE spadło o 2,2 mln. Kobiety pracujące w handlu detalicznym, zakwaterowaniu, domach opieki, pracach domowych i produkcji odzieży poniosły ciężkie straty pracy. Stanowią one większość siły roboczej w tych sektorach, a 40% wszystkich miejsc pracy utraconych przez kobiety w czasie kryzysu należało do tych zawodów. Pomimo rosnącego zatrudnienia latem kobiety zatrudniały o połowę mniej niż mężczyźni. To pokazuje, że ekonomiczne skutki pandemii mają trwalsze skutki dla kobiet. „Europa się odbije, o ile równość płci będzie głównym elementem działań naprawczych. W przypadku niewielkiej wygranej w dziedzinie równości płci państwa członkowskie będą musiały pokazać, w jaki sposób ich plany naprawy gospodarczej promują równość płci, aby uzyskać dostęp do unijnego funduszu naprawczego. EIGE może w tym pomóc, dostarczając statystyki dotyczące płci, które mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia różnych skutków pandemii dla kobiet i mężczyzn oraz oceny, gdzie pieniądze są najbardziej potrzebne ”- powiedział Carlien Scheele, dyrektor EIGE.

Zakłócona równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

Pandemia pokazała potencjał cyfrowej siły roboczej, ale telepraca zaostrzyła również konflikty dotyczące równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, zwłaszcza w przypadku kobiet z małymi dziećmi w wieku 0-5 lat. Mimo że mężczyźni przejmują więcej obowiązków opiekuńczych niż wcześniej, udział kobiet w nieodpłatnej pracy wzrósł.
Nauka online stanowi nową formę bezpłatnej opieki dla rodziców, zwłaszcza dla kobiet, które są bardziej zaangażowane w wirtualną klasę z dziećmi. Z badania EIGE wynika, że ​​matki częściej niż ojcowie mają do czynienia z przerwami ze strony dzieci podczas telepracy. Ciągłe rozpraszanie uwagi i dodatkowe obowiązki związane z opieką nad kobietami obniżają ich produktywność i mogą zmniejszyć ich rozwój zawodowy i płace.

Wsparcia dla ofiar przemocy domowej

Podczas pandemii wzrosła również liczba doniesień o przemocy domowej wobec kobiet. Podczas pierwszej fali zamknięć w Europie pracownicy schronisk i poradni byli przytłoczeni zwiększonym popytem. Personel często czuł się niedoświadczony w udzielaniu zdalnego wsparcia i martwił się o poufność ofiary. Usługi wsparcia, takie jak schroniska i infolinie doradcze, potrzebują większych środków od państw członkowskich, aby zagwarantować ofiarom bezpłatny, całodobowy dostęp do wsparcia. Określenie tych usług jako „niezbędnych” jest również ważne, ponieważ pozwala im działać, nawet podczas blokady. Aby być lepiej przygotowanym na przyszły kryzys, działania mające na celu zwalczanie przemocy ze względu na płeć muszą być częścią szerszej, długoterminowej strategii zapobiegania klęskom i kryzysom. Raport EIGE w sprawie pandemii Covid-19 i przemocy ze strony partnerów wobec kobiet w UE jest już dostępny.


Raport „Równość płci a społeczno-gospodarcze konsekwencje kryzysu Covid-19” został przygotowany na wniosek prezydencji portugalskiej w Radzie Unii Europejskiej. Zostanie opublikowany na stronie internetowej EIGE w czerwcu 2021 r.

Warto zajrzeć: https://eige.europa.eu/news/covid-19-derails-gender-equality-gains
 

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) to centrum wiedzy UE na temat równości płci. EIGE wspiera decydentów i wszystkie odpowiednie instytucje w ich wysiłkach na rzecz urzeczywistnienia równości kobiet i mężczyzn. Dostarcza specjalistycznej wiedzy oraz porównywalnych i wiarygodnych danych na temat równości płci w Europie.

Dołącz do dyskusji - napisz komentarz

Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.
Obraźliwe komentarze są blokowane wraz z ich autorami.

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj pierwszy komentarz i bądź motorem nowej dyskusji. Zachęcamy do tego.