Styl 50 plus

Jestem działaczką, a nie marzycielką

Nauczyciel z powołania, społecznik w nieustannym pędzie do wiedzy i pomocy innym – tak można opisać Irenę Jarzębak.

Irena Jarzębak ma za sobą pół wieku pracy w zawodzie nauczyciela. Uczyła w szkole biologii, przyrody, informatyki i wciąż doskonaliła swoją wiedzę, kończąc kolejne studia podyplomowe: oligofrenopedagogikę, bibliotekoznawstwo, terapię pedagogiczną, nauczanie wczesnoszkolne, zarządzanie w oświacie, zarządzanie w turystyce i hotelarstwie. Irena Jarzębak jest aktywna w wielu dziedzinach. Organizowała wycieczki dla nauczycieli oraz biwaki i obozy dla uczniów i harcerzy. Z harcerstwem jest związana osobiście – zdobyła stopień harcmistrza i kilka lat była społecznym Komendantem Hufca ZHP Brwinów Podkowa Leśna. Ale to nie koniec działalności Ireny Jarzębak, która była także przewodnikiem miejskim, pilotem wycieczek i radną w Ożarowie, Brwinowie i Ursusie. Nie jest jej też obcy wolontariat – 20 lat pracowała dla „Fundacji Świat na Tak”. Obecnie pracuje w Domu Kultury Portiernia w Ursusie jako instruktor turystyki i kultury. Jej energią i bogatym doświadczeniem można by obdzielić wiele osób.

Sukcesy w wolontariacie

Kiedy ma się mentora, łatwiej jest odnaleźć swoją drogę i konsekwentnie nią kroczyć. Ala Anny Jarząbek taką osobą była metodyczka przyrody, która zaszczepiła w niej głód wiedzy i nieustanną chęć do podwyższania kwalifikacji. Prócz odpowiednich umiejętności w życiu potrzebna jest też konsekwencja w dążeniu do celu. Irena Jarzębak od najmłodszych lat traktowała swoje działania zadaniowo, co pozwoliło jej i jej podopiecznym odnieść wiele sukcesów, 12 jej uczniów – wolontariuszy zostało laureatami w Konkursie Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Konkursy te organizuje Fundacja Świat na Tak, której prezesem jest poseł Joanna Fabisiak. „Po przejściu na emeryturę zaproponowano mi pracę w Domu Kultury, tu jestem instruktorem turystyki i kultury oraz opiekuję się wolontariuszami z Klubu Ośmiu. Zgłosiłam 16-letniego wolontariusza do Konkursu Ośmiu Wspaniałych i został tegorocznym laureatem” – podkreśla w rozmowie na Flexi.pl.

Ku różnorodności
Prawdziwy dialog międzypokoleniowy jest możliwy, jeśli stworzy się autentyczne więzi. A takie więzi tworzą się pomiędzy uczestnikami wycieczek organizowanych przez Irenę Jarzębak, w których uczestniczą zarówno uczniowie, jak i dziadkowie z wnukami. Podobnie wygląda to podczas prowadzonych warsztatów. „Więź międzypokoleniowa jest widoczna podczas projektów, np.: Szkoła z Klasą, czy Szkoła pełna energii. Zadania były wspólne z rodzicami czy dziadkami, np. wnuk uczył dziadków posługiwać się komputerem podczas zajęć w szkolnej pracowni komputerowej pod opieką nauczyciela informatyki”.

Ważni są ludzie
Irena Jarzębak, jak sama siebie określa, jest działaczką, a nie marzycielką. Pojawia się  tam, gdzie trzeba pomagać dzieciom i innym potrzebującym: „Mam dużo przyjaciół i zawsze mogą na mnie liczyć, działania są spontaniczne, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, zaraz ją organizuję. Myślę, że więcej daję ludziom niż otrzymuję, ale jestem szczęśliwa z tego powodu”. Jej niezrealizowanym dotąd marzeniem jest podróż do Australii. Wierzy, że kiedyś tam pojedzie. Jednak, jak mówi, często sama podróż jest ważniejsza od jej celu: „Nieważne gdzie, ale ważne z kim się podróżuje, czy coś wykonuje”.
Cały wywiad: https://flexi.pl/baza-wiedzy/nie-jestem-marzycielka-tylko-dzialaczka-tworcze-spotkanie-z-irena-anna-jarzebak-nauczycielka-z-50-letnim-stazem-2638

Wywiad zrealizowany przez Flexi.pl – portal pracy i aktywności dla osób 50, 60, 70 i więcej plus

Flexi.pl inspiruje aktywność w życiu zawodowym i prywatnym. To przestrzeń, którą twórcy pojęcia zdiagnozowali jako Pokolenie Flexi – osoby aktywne, zaangażowane, z entuzjazmem podchodzące do życia, a także zawodowo aktywne i poszukujące nowych rozwiązań. Na portalu można znaleźć: ogłoszenia o pracy dla osób z tej kategorii wiekowej, bazę doświadczonych specjalistów z możliwością publikacji swoich osiągnięć, do wykorzystania przez działy rekrutacji oraz wiadomości o różnych aktywnościach pozazawodowych, np. kulturalne, edukacyjne, wolontariaty. Przestrzeń predysponowana dla osób 50+ w ramach Flexi.pl to także ciekawe treści, materiały wideo, nagrania i wywiady, które pobudzają do aktywności. Flexi.pl chce przyczynić się także do budowania świadomości społecznej na temat postępujących zmian demograficznych i populacyjnych. I wskazuje na potencjał osób 50+, który należy zauważyć i wykorzystać, przecząc negatywnym stereotypom. To one powodują niejednokrotnie wykluczenie ze względu na wiek, zarówno na rynku pracy, jak i w przestrzeni publicznej.
we współpracy z Serwisem Kobieta50plus.pl
Zdjęcie z archiwum prywatnego Ireny Jarzębak

Dołącz do dyskusji - napisz komentarz

Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.
Obraźliwe komentarze są blokowane wraz z ich autorami.

  • Flexi.pl 25/05/2023, 9:29

    Dziękujemy za tę realizację i piękne świadectwo twórczych działań.